Vinmonopolets Markeds- og Produktplan 2013

Vinmonopolets Markeds- og Produktplan 2013

I Vinmonopolets plan for produktlanseringer i 2013 kan du lese om hvilke type produkter som planlegges lansert i basis- og partiutvalget i juli, september og november 2013, sammen med vurderingene som ligger bak valgene.

Målsettingen med planen er å sikre at Vinmonopolets butikker har et bredt og sammensatt vareutvalg med god variasjon i pris, varetyper, land og stilretninger – for å dekke faktisk og forventet etterspørsel.

Planen henvender seg først og fremst til Vinmonopolets leverandører, men den er også interessant lesing for alle som vil vite hvilke typer produkter som skal kjøpes inn til basis- og partiutvalget, tidspunktet for når de skal lanseres samt vurderingene som ligger bak.

Her er noen av vurderingene rundt øl som finnes i planen:

«Øl er den hurtigst voksende produktgruppen på Vinmonopolet. Veldig engasjerte ølkunder gjør det til en spennende og krevende produktgruppe å jobbe med. For å holde tritt med utviklingen fortsetter vi med åpne ølspesifikasjoner hvor vi kommer til å kjøpe inn flere parti med øl, samtidig som vi har spesifikasjoner på porter, dubbel og triple. På den måten dekker vi både etterspørsel etter klassiske øltyper og nyvinninger i markedet.»
—-
«I 2010 var ølsalget til Vinmonopolet ”all time high”, og tangerte én mill liter. Veksten fortsatte i 2011, og det ble solgt 1,2 mill liter. Det er en økning på 16,5 prosent sammenlignet med året før.
Sterkøl
Ølsalget har vært i betydelig vekst de fem siste årene. I 2011 økte salget med 16,5 prosent til nesten 1,2 mill liter. Det er undergjæret øl som er den største kategorien, mens overgjæret øl er i størst vekst – det siste året med 38 prosent til 525 000 liter. Styrkeforholdet mellom overgjæret og undergjæret øl er i stadig forskyvning. Fra å utgjøre fire prosent av salget i 2002, utgjør nå salget av overgjæret øl 45 prosent av ølsalget vårt.»

 

Du kan laste ned Markeds- og Produktplanene for 1. og 2. halvår 2013 her:

http://www.vinmonopolet.no/artikkel/om-vinmonopolet/leverandører/markeds-og-produktplan

markedsplan

Skriv en kommentar