Varemerker

Varemerker

At øl er en drikk med tradisjoner er noe de fleste har fått med seg, men at bryggeriene også har vært i første rekke når det gjelder å registrere varemerker vil nok være ny informasjon for mange.

Den første varemerkeregistreringen ble gjort i Norge i 1884. Dette var bokstavene ML i kombinasjon med en stjerne. ML står i denne sammenheng for Mads Langaard, Frydenlund Bryggeris grunnlegger og dermed tilhører selvsagt også varemerket Frydenlund. Selve bryggeriet er i dag nedlagt, men enkelte av produktene produseres fortsatt av Ringens og dermed er de under Carlsbergs store paraply.

Frydenlund ML Logo2

I England var de, ikke uventet, litt tidligere ute med sitt første registrerte varemerke. Dette ble registrert 1. januar 1876, da The Trade Mark Registration Act trådde i kraft og er også verdens eldste registrerte varemerke. For å sikre at de fikk den første registreringen hadde Bass Brewery fått en av sine ansatte til å overnatte utenfor patenkontoret. På dette tidspunkt var ikke Bass noe nytt bryggeri. De ble etablert i 1777 og var dermed i sitt 99 år i det varemerket ble registrert og beskyttet.  Bass eksisterer fortsatt, men eies i dag, via et par ledd, av AB InBev. Det samme selskap som eier Budweiser, Becks, Stella Artois, Leffe, Hoegaarden, Boddingtons, Löwenbräu, Michelob, Quilmes og en hel rekke andre ølmerker i tillegg.

bass-logo

At Bass som varemerke var godt innarbeidet finner vi en god bekreftelse på i maleriet Bar at the Folies-Bergère (1882) av Édouard Manet (1832 – 1883) der flaskene med logoen er godt synlige på disken.

Edouard_Manet_004

Bar at the Folies-Bergère (1882) av Édouard Manet

Konklusjonen på det som er beskrevet over må nok bli at om en har et godt innarbeidet varemerke øker det mulighetene for at dette overlever på en eller annen måte.

Og om du skulle lure på hva et varemerke er. Her er Patenststyrets forklaring.

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester.
Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse.

Kilder: Wikipedia.org, Patentstyret.no

Skriv en kommentar