117 par hender og stor fremgang

117 par hender og stor fremgang

Bryggeri- og Drikkevare foreningen har samlet inn tall på ansatte direkte relatert til brygging og distribusjon hos sine medlemmer. I det de definerer som mikrobryggerier og som vi liker å omtale som håndbryggerier summerer dette seg opp til 117 årsverk.

I disse 117 årsverkene telles kun de som er ansatte i bryggeriene. Det vil si at innkjøpte tjenester, det være seg regnskap, transport, rengjøring og annet kommer i tillegg. Det samme gjelder for jobbene dette skaper hos distributører, eksportører etc.

Ikke overraskende er Nøgne Ø, med sine 23 ansatte, det største av de små. Videre har vi Berentsens Brygghus med 18 og Lervig Aktiebryggeri med 14.

Naturlig nok er det ikke de største som øker salget mest om vi måler i prosent, men en økning i produsert volum på 31% for Nøgne Ø må sies å være solid. Lervig økte med 48%. Uten å ha sjekket vil vi tro at dette har sammenheng med bedre distribusjon for butikkølene. Trollbyggeriet økte med 67%. Ægir økte med 71% og Haandbryggeriet med 73%. Felles for de to siste er at de flyttet i nye lokaler i 2012, men kun hadde deler av året der. For Haandbryggeriet en svært liten del. Dermed vil vi anta at de fortsetter økningen i produksjonen.

Den største fremgange finner vi imidlertid hos Espen Lothe og Kinn. Han ansatte både brygger og administrativt personell og økte med fantastiske 110%. Dette uten å utvide lokalene eller flytte. Flytting for Kinn blir det først nå på nyåret. Noe vi ser på som bortimot en garanti for at det blir vekst også i år.

 

Skriv en kommentar