Vinmonopolets salgstall for februar

Vinmonopolets salgstall for februar

Kort oppsummert er det ned for alt annet enn øl og alkohlfritt om vi ser på endringene fra februar 2012.
Svakvin -2,4%, Brannevin -6,6%, sterkvin -10,4%, øl + 21,6% og alkoholfritt +33,3%. Totalsalget var -2,7%

Vinmonopolet endring salg feb mot feb

Prosentvis endringer målt mot februar 2012

Så langt i år er svakvin +0,5%, brennevin -3,4%, øl +25,0%, svakvin -6,5%, alkoholfritt +39,1% og totalsaget +0,3%.

Dette er selvsagt positive tall for oss som mener at det glade budskap om at øl er så mye mer enn pils bør spres til flest mulig og de som mener det bør drikkes mer alkoholfritt, men om vi ser bak endringene finner vi at det selges 51 ganger så mye vin som øl og 8,5 ganger så mye brennevin som øl.

Fordeling salg feb 2013

Vinmonopolets salg i februar fordelt på grupper

 

De absolutte tallene i 1 000 liter for februar er:

Svakvin  4 581
Brennevin  776
Øl  90
Sterkvin  43
Alkoholfritt 16

Skriv en kommentar