Pris til Nøgne Ø

Agderposten melder at Nøgne Ø fredag ble tildelt «Sparebanken Sørs næringslivspris», som er på 50.000 kroner, i tillegg til et kunstobjekt fra en regional kunstner.

I juryens begrunnelse heter det: «Nøgne Ø har helt siden oppstart både utviklet nye produkter, skapt nye arbeidsplasser og hatt en lønnsom drift. Selskapets produkter er etterspurte og har vunnet priser over hele verden. Produktene tilbys i hele Norge og har de siste år også lykkes meget bra på eksportmarkedet, med eksport til over 24 land. Selskapets navn gir en sterk tilknytning til Terje Vigen og Sørlandet, og har vært med på å skape et positivt renommé for landsdelen, og skapt en merkevare som hele Sørlandet kan være stolte av«.

Vi gratulerer, og ser frem til nye spennende produkter og fortsatt vekst.

Skriv en kommentar