Bryggeri på Aarhus Universitet

Et nytt avansert bryggeri ved Aarhus Universitet skal hjelpe små danske bryggerier å lage øl uten bismak og samtidig gi studentene en bedre innsikt i bruken av høyteknologiske sensorer.

Bryggeri på Aarhus Universitet

«Dersom du ser på Carlsberg, så har de ingen problemer med å overvåke og ha kontroll over bryggingen, slik at resultatet blir likt hver gang. Vi vil gjerne opprette et samarbeid med de små bryggeriene, som ikke har helt den samme eksrpertise.» sier adjunkt og leder av det nye bryggeriet, på Aarhus Universitet, Christian Dannesboe til Videnskab.dk.

Han mener videre at de som står bak de små bryggeriene i Danmark ofte har mer etablererlyst og ølentusiasme enn videnskaplig innsikt i de biologiske prosessene under brygging.

«Det skal svært lite til for å gi øl en uønsket bismak. Det kan være alt fra en bakterie i luften til en temperatur som er litt for høy eller lav, når man tilsetter gjæren. Og når man har funnet en god oppskrift og bryggemetode, som virker, så kan det være svært vanskelig å gjenskape den samme smaken» fortsetter han.

«Bryggeriene kan komme til oss, om de har probemer med et brygg, med en uventet bismak, så kan vi med vårt utstyr forøske å identifisere problemet, og dermed får vi muligheten til å gripe inn og styre prosessen i riktig rettning.»

«Vi vil ikke kunne finne formelen på verdens beste øl. Vi er bare interessert i at ølet smaker av de ingrediensene bryggeren putter i det. Dersom man bruker New Zealandsk humle, så skal ølet smake av New Zealandsk humle og ikke ha en uforklarlig bimak»

Forskerne har som mål å selv sette opp bryggeriet, med den høyt spesialiserte sensorteknologien de har kjøpt inn. Dette er teknologi som ikke tidligere har vært brukt i Danmark. Teknologien måler kontinuerlig gjærcellenes forbruk av sukker, mengden av levende gjær, oksygen og CO2. I tillegg holder den oversikt over pH-verdien, alkoholmengden, tempertur og væskens såkalte ledningsevne. Dataen danner deretter grunnlaget for et forventet bryggeforløp, og dermed blir det mulig å identifisere risiko og uønsket prosessforhold.

Formålet med bryggeriet er imidlertid ikke bare å forbedre smaken på øl fra de små bryggeriene. Ingeniørstudentene på universitetet skal også bli ekstra dyktige på den omtalte teknologien ved å arbeide med den. En teknologi som også brukes ved fremstilling av enzymer og proteiner.

Kilder: Videnskab.dk

Skriv en kommentar