Kinn anset seljar i Oslo

Kinn har og tilsett ein seljar som få ansvar for Oslo og nærliggande områder. Detter er Jeremy Nicely. Ein amerikanar med bakgrunn frå bryggeriarbeid og bardrift i USA. Han vil arbeide i størsteparten av Sør-Norge og tek til i stillinga i byrjinga av februar.

Skriv en kommentar