Kinn utvidar

Kinn utvidar

Kinn er i full gong med ei utviding på 300 m2. Dette for å få plass til nytt flasketappeanlegg og meir lagerplass. Dette blir gjort for at dei skal kunne utnytte totalkapasiteten i det ny bryggjeriet betre. Planen er at arbeidet skal være ferdig i løpet av juni. Dette kjem nok vel med når Kinn no, for fyrste gong, jobbar aktivt mot nye leverandørar og vi kan vente å finne øl frå Kinn på endå fleire stader.

Skriv en kommentar