Vestbrygg i nye lokaler

Er dette norges største bryggebutikk? Vi vet ikke, men 575 kvm med butikk, kontorer og lager er i alle fall solid.

Vestbrygg i nye lokaler
Vestbrygg - Eikeveien 1

Lokalene sett fra utsiden, legg merke til porten for varemottak.

Birger Storaas og Vestbrygg har hatt en rivende utvikling fra han i oktober 2011 startet med «2 paller malt og litt humle» i lokaler på ca. 25 kvm. Åpningstidene den gang var 2 timer to kvelder i uken og noen timer på lørdag. Neste steg var i påsken 2012 da de, eller egentlig fortsatt bare Birger, flyttet inn i 100 kvm. i Camilla Colletsgate. Noe som fortsatt var så lite at det ikke var plass til alle varene i butikken og maling av malt måtte skje utenom åpningstidene.

Klokken 12 i dag åpner de butikken i nye lokaler i Eikeveien 1, på Wergeland. Lokalene er totalt på 575 kvm. ca. 3/5 blir brukt til butikk, mens det resterende vil romme kontorer, lager, varemottak, kursrom, pakkerom for humle, maltmalingsrom og pakkerom for netthandel. For de mer lokalkjente ligger Eikeveien som en liten sidegate til Minde Alé, på motsatt side av Mix Minde.

Vestbrygg - Butikk 1

Ryddig og pent i hyllene

En så stor økning i areal gir selvsagt flere forbedringer, men det kundene nok vil merke først er tilkomst og mulighet til parkering. 3 plasser på fremsiden og 7 på baksiden av butikken. En stor forbedring fra de 2, der en måtte avtale når den innerste skulle kjøre hjem, i Camilla Colletsgate. Når en så er inne i butikken vil en bli møtt med god plass og ca. 600 bryggerelaterte varer. Et utvalg Birger regner med blir utvidet etterhvert. Det samme gjelder åpningstidene, men her har de bestemt seg for å vente med endringer til etter sommeren.

Vestbrygg - Butikk 3

Tappeutstyr får egen avdeling

Birger fra han startet Vestbrygg vært en primus motor og en god mann å diskutere brygging med og vi tror den nøkterne holdningen han hele tiden har hatt, med kundenes behov i sentrum, fremfor ønske om å selge dyrt utstyr er mye av grunnen til den kraftige veksten. Ekspertisen er også på plass nå når bemanningen er utvidet til 3,5 stilling, blant annet med 2 tidligere bryggere fra Kinn. Eventuelle lørdagshjelper og pakkehjelper kommer i tillegg til de nevnte 3,5 stillingene, og vi ser ikke bort fra det blir behov for både dette og flere på dagtid om både handel over disk og via nett øker på.

Økt areal gir også plass til "pallesalg"

Økt areal gir også plass til «pallesalg»

Vi ønsker Birger og gjengen lykke til i nye lokaler og lover å stikke innom, både for å handle selv og for fremtidige artikler på Ølportalen.

Du finner Vestbryggs nettsider her og facebooksiden her.

Vestbrygg - Sjefen 2

Sjefen ved skrivebordet han hevder er større enn sitt tidligere kontor, som han i tillegg måtte dele med «avdelingen for nettsalg».

 

Skriv en kommentar