Har Hansa Borg knekket koden?

Hansa har lagt frem årsrapport og regnskap for 2013. For mange av dem som følger med på salgstallene i bryggerbransjen inneholder regnskapet en solid overraskelse.

Har Hansa Borg knekket koden?

De som har fulgt med på tallene BROD (Bryggeri- og drikkevareforeningen) har lagt frem for omsatt volum, har fått med seg at «de små» bryggeriene har hatt en kraftig fremgang, mens «de tradisjonelle» har hatt en tilbakegang. Når førstnevnte gruppe stadig spiser markedsandeler fra «de tradisjonelle» vil ikke en sterk økning i fortjenesten være det en forventer fra den neste største «tradisjonelle», men for 2013 er det det som er tilfellet.

Hansa Borg hadde i 2013 en markedsandel for øl på 27,7 % mot 29,0 % året før. Produsert mengde øl og cider gikk også ned – fra 72 til 70 millioner liter. Vann hadde en liten oppgang, mens brus en nedgang, og totalt sett endte de på 95 millioner liter mot 98 året før. Samtidig gikk inntektene opp fra 1 109 millioner NOK til 1 168 millioner og driftsresultatet (EBIT) opp med solide 45,5 %, fra 88 til 128 millioner.

Enkelte vil muligens tro at dette skyldes oppkjøpet av Nøgne Ø Det Kompromissløse bryggeri, men denne avtalen trådte ikke i kraft før ved årsskiftet og påvirker således ikke resultatet for 2013. Det den litt over snittet ølinteresserte vil nok også gjerne vite at Hansa Borg har avtalt en totalpris på 58 millioner for sin 54,4 % andel i Nøgne Ø. Noe som skulle verdisette bryggeriet i Grimstad til 106,6 millioner NOK.

Direktør i Hansa Borg, Lars Midgaard, forklarer det gode driftsresultatet på følgende måte:

– Det er en grei forretning å selge Hansa-øl på halvliterbokser i dagligvarebutikkene, men det er klart at det er de mer eksklusive produktene våre som gjør at lønnsomheten vokser såpass mye.

Den største bidragsyteren blant disse eksklusive produktene er utvilsomt Hansa Spesial IPA. Denne solgte nesten 200 000 liter fra den ble introdusert i september og ut året og nærmer seg nå med stormskritt 1 million solgte liter. Med andre ord en mengde som er tett på årsomsetningen til konkurrenter som Ægir og Lervig og deres eget Nøgne Ø. Vi tok en liten prat med Midtgaard med utgangspunkt i de gode tallene for IPA-en.

Jeg vil anta at suksessen med IPA-en og hveteølet gjør at dere har planer om nye produkter i Spesial-serien?

– Du har helt rett i! Vi kommer med en ny variant i Hansa Spesial-serien 1. September. Vi legger vekt på typeriktighet og tilgjengelighet. Vi håper virkelig vi treffer igjen, men vi venter litt før vi deler flere detaljer.

Har det økte utvalget i HoReCa-listene også gitt økt inntjening på dette området?

– Vår Utelivsavdeling blomstrer. Vinneren bredt sortiment som gjør oss attraktive. Kombinert med dyktige fagfolk på service og salg er vi en preferert aktør.

Har dere tatt inn nye produkter fra utlandet for å komplettere utvalget av håndbrygget øl, eller har dere planer om dette?

– Utover Sam Adams som vi overtok i år, har vi ingen planer om mer håndbrygget øl nå. Hva Nøgne Ø planlegger vet jeg ikke.

Hva er Hansa Borgs holdning til endring av lovverket som forbyr alkoholreklame?

– Vi er støtter reklameforbudet, men vi ønsker muligheten til å kunne omtale egne produkter i tekst og bilde på egen nettsider som forbrukerne oppsøker aktivt. I dag er det helt ‘natta’, dessverre, men vi har lov til å omtale øltyper generisk; pils, bayer, IPA etc. Det blir som om Vinmonopolet kun kunne omtale rødvin, hvitvin, rose osv. Det vet vi at de ikke gjør – angivelig pga. nettsalg.

Du nevner Nøgne Ø. Er det noe nytt når det gjelder nye lokale for De Kompromissløse?

– Vi jobber fortsatt med saken, men det tar mer tid enn forventet. I mellomtiden vil vi måtte benytte CB som avlastning. Dvs. som å låne utstyr av naboen når en skal ha stor fest.

Har de endringene som nå skjer i det norske øllandskapet påvirket dine egne ølvaner?

– Etter 10 år i Hansa Borg og bransjen har også jeg blitt en mer avansert øldrikker. Vi er et helt annet selskap enn for 10 år siden. Hadde jeg sagt til markedsavdelingen for noen år tilbake at vi skulle lansere en IPA hadde de sett rart på meg, og i hvert fall ikke sett på meg som en pioner.

Personlig er Nøgne Ø IPA en favoritt, selv om jeg alltid kommer tilbake til Hansa Pils på grønn boks.

Vis 2 kommentarer

  1. Håper dere klarer å få til et dypere intervju med Hansa/NøgneØ og hva som skjer der etter oppkjøpet ifjor.
    Jeg og flere med meg hadde håpet at Nøgne Ø skulle bli Hansa’s spydspiss og «øl-laboratorie», men rykter fanget opp under helgens ølfestival i Drammen sa noe helt annet…

    1. Vi har ingen informasjon som underbygger dette. Snarer tvert imot.
      At Nøgne Ø skulle være laboratorium for Hansa har vi heller ikke hørt noe om, hverken før eller etter oppkjøpet. Hansa har sin egen utviklingsavdeling i Bergen og vi vet de har ting på gang.

Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.