Salgstall for april og mai

Vi har tatt en titt på salgstallene fra Vinmonopolet og Bryggeri- og Drikkevareforeningen for april og mai.

Salgstall for april og mai

For totalsalget fra norske bryggerier er det så godt som ingen endring om en ser året så langt mot tilsvarende periode i fjor, mens salget på Vinmonopolet fortsetter økningen, både i antall liter og i andel av totalomsetningen.

Litt om tallene

Tallene fra Vinmonopolet innbefatter alt som er solgt gjennom dem. Tallene fra (Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) gjelder tall for norskproduserte varer, solgt fra deres medlemmer til neste ledd. Det er 46 produsenter som for tiden rapporterer til BROD.

April

Vinmonopolet

En sen påske gjør det vanskelig å sammenligne med april i fjor. Vi ser derfor først på tallene fra Vinmonopolet for de fire første månedene. Der finner vi at øl atter en gang øker mest prosentvis (25,5%) og har den største økningen de siste 12 månedene (24,8%). Samtidig må vi ta med i betraktningen at svakvin utgjør Vinmonopolets desidert største varegruppe og at en økning på 2,4% dermed utgjør flere liter enn 25,5% for øl. (1 329 000 mot 31 000). Vi ser for oss en del 3 liters bag in box dratt med til hytter i fjell og ved fjord her. Vinmonopolet-2014-04 2 Svakvin og øl er de eneste alkoholholdige produktene som øker sin andel av totalsalget. De spiser andeler fra brennevin og sterkvin – noe som burde glede måteholdsforkjempere og avholdsforkjempere med en pragmatisk tilnærming til andres alkoholforbruk. Både disse og de mer ekstreme kan glede seg over 40,1% økning i salget av alkoholfritt de siste 12 månedene. Vinmonopolet-2014-04-andel 2 Andelen øl av omsetningen så langt (april) vises her som 2,0%, men er mer nøyaktig 1,96%, som er det nest høyeste noen gang i årets 10 første måneder. Beste noen gang var mars i år med 2,01%. Totalomsetningen på Vinmonopolet gikk de første fire månedene opp med 453 000 liter, noe som utgjør 2,0%.

BROD

Ser vi på tallene fra BROD finner vi at det i april ble solgt totalt 22 251 130 liter øl ut fra bryggeriene. Dette er en økning på 1,97 % i forhold til året før. Her er nok påsken en sterkt medvirkende faktor – en antagelse som underbygges av nedgangen vi hadde i mars. Totalt sett solgte de norske bryggeriene 1 376 281 liter mer øl de fire første måneden i år enn tilsvarende periode i fjor. Dette er en økning på 1,98 %. Sterkøl har en økning på hele 62,92 % og vi kan anta at det har blitt nytt mye godt norsk håndbrygget øl på landets hytter i påsken. I denne perioden har småbryggeriene en andel på 2,72 %, etter en salgsvekst på hele 46,25%, målt mot året før.

Mai

Vinmonopolet

For mai bør det bemerkes at det er færre langhelger og bevegelige helligdager i år enn i fjor. 17. mai falt på en lørdag og pinsen kommer først i juni. Økningen i ølsalg på Vinmonopolet fortsetter i mai, men er også her overgått i absolutte tall av svakvin. Dette er noe våre rikspolitikere sikkert er godt fornøyde med etter krisemaksimeringen ved enkelte tidligere marginale nedganger i salget av disse importvarene. Økningen for øl var på  hele 43,7 % og økningen de siste 12 månedene var på 24,3 %. For svakvin var tilsvarende tall 1,1 % og 1,3 %. Vinmonopolet-2014-05 2 For mai er det faktisk brennevin som slår følge med øl når det gjelder å «stjele» til seg andeler av salget. Er drammen på 17. mai på vei tilbake? Når det gjelder året hittil er øl den eneste produktgruppen som tar større andeler av totalsalget enn året før. Vi har da sett bort på økningen på 0,02% for alkoholfritt. Vinmonopolet-2014-05-andel 2

BROD

BRODs tall viser nedgang for mai med hele 6,6 %. Med økningen tidligere i år ender vi på en nedgang på 0,05 % så langt i år. Med i disse tallene er en økning for alkoholfritt (kun øl) på 18,32 % så langt i år. Sterkøl har en økning på hele 60,9 %, og småbryggeriene er for første gang over en markedsandel på 3 % (3,05 %) i en enkelt måned. For året så langt er andelen 2,8%.

Ølportalens indeks

Vår indeks tar utgangspunkt (100) i 2006 og viser prosentvis endring år for år for hver enkelt måned etter dette. Under vises kurvene frem til april og mai 2014. Index-2014-04 Index-2014-05

Vis kommentar

  1. Nedgangen i sprit på Vinmonopolet knyttes vel oftere opp mot tax free-salg og økt reisevirksomhet enn avhold? Sånn sett burde det jo være et argument for gjennomgang av alkoholavgiftene (jada, jeg vet det ikke kommer til å skje…)

Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.