Hansa Borg bygger ut i Sarpsborg

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at Hansa Borg har hatt knapt med lagerkapasitet en stund og etter at de tok over distribusjonen av Nøgne Ø har behovet for utbygging blitt enda større. Nå gjør de noe med det.

Hansa Borg bygger ut i Sarpsborg

12. juni ruslet direktør i Hansa Borg, Lars A. Midtgaard, rundt som et eneste stort smil. Ikke bare hadde Sylvi Listhaug lovet å ta en gjennomgang av alkoholloven og informasjonsbegrensningene i denne, han hadde også fått godkjenning for bygging av nytt lager i Sarpsborg. Lageret er selvsagt plassert på samme tomt som produksjonslokalene.

Hansa Borg Før Utvidelsen

Anlegget før utbyggingen var påbegynt

Bakgrunnen er selvsagt at de per i dag har vedvarende plassmangel med kun 3 700 pallplasser til 4 000 forskjellige varelinjer. Noe som igjen påvirker effektiviteten i tappeanlegget og at forskjellige produkter må mellomlagres i Bergen, mens andre produkter må flyttes gjentatte ganger. At utvidelse av jernbanetraseen til 2 spor fører til riving av dagens kaldtlager ville ikke hjulpet på fremtidig situasjon.

Hansa Borg Utvidelse Kart

Kart over planlagt, og nå påbegynt, utbygging

I tørre tall er nybygget 84 meter langt, 60-65 meter bredt, 23 meter høyt på det høyeste. Noe som gir en grunnflate på 5 300 kvadratmeter og plass til 15 000 paller (maks).

Sist vi var i kontakt med Produksjons- og logistikkdirektør Lars Giil, kunne han fortelle at alt så langt hadde gått etter planen og at de regner med ferdigstillelse 15. mars 2015. Dermed skulle alt være klart for god tilgjengelighet av både Olden, OrJu, Claustaler og andre produkter fra Hansa Borg over hele Østlandet og Sørlandet kommende sommer.

Hansa Borg Utvidesle Animert

Slik vil det ferdige bygget se ut.

 

Skriv en kommentar