Nøgne Ø har bestemt seg – de blir

De siste årene har Nøgne Ø - Det Kompromissløse Bryggeri slitt med for lite plass og tungvinte løsninger. Nå har de endelig funnet en løsning de mener de kan leve med i årene fremover.

Nøgne Ø har bestemt seg – de blir

«Nøgne Ø har for lite plass», «Nøgne Ø skal flytte», «Nøgne Ø har tomt», «Nøgne Ø skal bygge», «Nøgne Ø til CB», og så videre. Ryktene har vært mange. Noen har det vært litt i, andre har vært ren fantasi. Det som er uomtvistelig er at Nøgne Ø har hatt for lite plass de siste årene, og at de har sjekket ut forskjellige mulige nye lokasjoner. Alle i Grimstadområdet – og nå har de bestemt seg.

Nøgne Ø flyttet inn i Rygene Kraftstasjon i 2005, men lokalene ble i minste laget allerede i 2009. Bryggeriet har siden den gang lett etter gode alternative plasseringer. Blant annet kom det i 2013 i orden en avtale med kommunen om tomt på Østerhus i Grimstad. Utfordringene her var store investeringer for å sikre nødvendig kapasitet og utvidelsesmuligheter. Da Hansa Borg kjøpte seg inn i bryggeriet i 2013 begynte en å legge kortene på nytt, og nå har en fått kabalen til å gå opp. Konklusjonene er at de kjøper Rygene Kraftstasjon, som de til nå har leid, og bygger nytt bryggeri i tilknytting til den eksisterende bygningen. 

Selve bryggeprosessen er planlagt flyttet over til det nye bygget. Dette vil få en grunnflate på 800 kvm. Frem til nybygget står ferdig i 2016, vil produksjonen fortsette som i dag. Når den så er flyttet over, vil det eksisterende bygget gradvis bli rehabilitert. Intensjonen er, i størst mulig grad, å tilbakeføre det 100 år gamle bygget til det opprinnelige eksteriørmessige utseendet. Det vil så bli brukt til bryggeriets fatmodningsprogram, som vi tidligere har omtalt. En planlagt heis vil sørge for lettere tilgjengelighet i de forskjellige etasjene i dette bygget, og bygget vil bli forbundet med det nye med en gangbro.

Nøgne Ø understreker at de også i fremtiden ønsker å være et åpent bryggeri og at det vil bli lagt til rette for omvisninger, smakinger og kulturelle arrangement. På sikt planlegges det også restaurant/ bar og en stor takterrasse på det gamle bryggeriet. De fire årvisse arrangementene (Hjemmebryggerdager (2-delt), Zwanze Day, og Juleølsmaking) kan også fort få følge av flere. Målet er intet mindre enn «en naturlig destinasjon for publikum», og «å trekke interesserte til Rykene og Grimstad».

Vis 2 kommentarer

  1. Ja, kvifor ekspandera når CB / Hansa har kapasitet til å bryggja butikkstyrkeølet?

  2. Nøgne er et levende bryggeri med mange besøkende og flere arrangementer gjennom året. Det er stor forskjell å besøke lokalet på Rygende kontra et fabrikkbryggeri. Det kan vel fortsatt brygges litt på CB ved behov, men jeg synes det er viktig at det foregår en reell andel av produksjonen et sted hvor man også her et naturlig samlingspunkt for besøkende. Det står respekt av denne avgjørelsen.

Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.