The Flying Pubs

Kombinasjonen norske piloter og øl er godt kjent gjennom Nøgne Ø og Veholt og ikke minst samarbeidsbrygget Two Captains, men har du hørt denne historien?

The Flying Pubs

Noen ganger er ølhistorie fotnoter til den store historien. Til selve verdenshistorien. Den engelske ølhistorikeren Martyn Cornell la i fjor sommer ut et bilde fra 1944  på bloggen sin. Det viser en Spitfire som er i ferd med å få en av tankene sine fylt med øl.

Nå har han fått en kommentar på bloggen som forteller at flyveren på bildet har en norsk lue, og at det er oberstløytnant Rolf Arne Berg. Berg var en høyt dekorert flyver, som  døde etter å ha blitt skutt ned over Nederland i februar 1945.

spitfire-droptank-fuelling-300dpi

Cornell forteller på bloggen  om hvordan soldatene kort tid etter D-dagen klaget over mangel på øl, de syntes ikke særlig om den lokale sideren. Det ser ut som om myndighetene tok aktivt del i dette, bildet som er brukt er et offisielt pressefoto fra Air Ministry.

Denne transporten fikk selvfølgelig kjælenavnet The Flying Pubs.

Cornell siterer Time Magazine i juli 1944:

A great thirst attacked British troops rushing emergency landing strips to completion in the dust of Normandy. Thinking of luckier comrades guzzling in country estaminets and town bistros, the runway builders began to grouse. They wanted beer. They got it. Rocket-firing Typhoons, before going on to shoot up Nazis, landed on the runways with auxiliary fuel tanks full of beer. Swarms of the thirsty gathered round with enamel mugs. The first tank-fulls tasted bad because of the tank linings; this flavor was overcome by chemical means and later loads were delicious. Just like the corner pub at home.

Det er vel på tide at vi får et øl som hedrer Rolf Arne Berg? Ikke minst fordi vi i Norge har minst tre bryggerier med piloter i hovedrollene – Nøgne Ø, Veholt og Svalbard. Kanskje et samarbeid mellom disse tre?

Og en gunstig dato for lansering vil være 27. november 2017, Bergs hundreårsdag. Før den tid kan det jo være etablert et bryggeri i Orkdal også.

Om du ønsker å lese Martyn Cornells artikkel finner du den her.

Historien om Berg kan du lese på spitfirepilots.com.

 


Knut Albert Solem blogger på http://knutalbert.wordpress.com og twiterer som @KnutAl


Skriv en kommentar