Ølportalen fornyer seg

Ølportalen har gjennomgått en ansiktsløftning. I tillegg er det gjort en rekke endringer for å fremheve innholdet enda bedre.

Ølportalen fornyer seg

Ølportalen har i løpet av natten fått nytt design og helt nye funksjoner. Den største nyheten er at det er opprettet en egen oversikt over kommende arrangementer. Målet er å samle informasjon om alle ølrelaterte arrangementer i hele landet.
– Våre lesere kommer nok først til å merke seg kalenderen, som vi håper etterhvert vil inneholde det aller meste av ølrelaterte arrangementer i landet, forteller redaktør Sammy Myklebust.

– Det er et økende antall ølrelaterte arrangementer over hele landet, og det har vært et ønske for oss lenge å samle alle arrangementer på en oversiktlig måte. Nå har vi funnet en teknisk løsning vi er meget fornøyd med, forteller nettdesigner for Ølportalen, Ove Haugland Jakobsen. Løsningen gjør det mulig for redaksjonen å enkelt registrere informasjon om arrangementer samtidig som oversikten alltid er oppdatert for leserne.

– Oversikten vil oppdateres automatisk basert på aktuell dato, forklarer Jakobsen. – Den vil derfor alltid være oppdatert, avslutter han. Arrangementsoversikten vil få en prominent plassering både på hovedsiden og ellers på portalen.

Myklebust understreker at det er viktig at arrangørene er påpasselige med å sende oppdatert informasjon, slik at dette kan publiseres.
– For at kalenderen skal være mest mulig oppdatert er vi avhengig av gode innspill fra arrangører og lesere. Det er da viktig at vi får den rette informasjonen på mail og ikke bare får tilsendt en lenke. Da kan vi bruke tiden på å skrive artikler, i stedet for å søke etter informasjon, kommenterer redaktøren. Ølportalen har opprettet en egen side hvor arrangører kan se hvilken informasjon som må sendes inn.

Satser på feature

Ølportalen oppretter nå også egne seksjoner for featureartikler og debattinnlegg. Featureartikler vil få en langt mer fremtredende plass og eget design på artiklene. Målet med endringene har vært todelt. For det første har det vært et ønske å gi disse artiklene mer plass og dermed øke leservennligheten. For det andre har det vært et ønske om å få en estetisk god løsning for slike artikler.

At det nå kommer et eget oppsett for featureartikler, er noe redaktøren har sett frem til.
– Vi i redaksjonen er veldig fornøyde med måten vi nå kan presentere featureartikler på. Dette skal være lesestoff som en setter seg godt til rette og nyter og som dermed fortjener en bedre presentasjon en korte nyheter. Vi føler nå at disse artiklene får den oppmerksomheten forarbeidet fortjener og at de blir godt presentert for våre lesere, sier Myklebust.

Ny hovedside

Nattens oppdatering har også gitt en rekke andre nyheter. Noen av dem vil også være synlige for leserne. Forsiden til Ølportalen er bygget opp fra bunnen av med et helt nytt design. Også her har utviklingen vært preget av målet om å gjøre innholdet mer synlig.

– Vi har hatt et ønske om å fremheve innholdet på portalen enda bedre. Det er alt det gode innholdet som gjør Ølportalen til det naturlige nettstedet å besøke for ølinteresserte. Vi har jobbet med å få et renere og mer dynamisk design som fremhever innholdet på best mulig måte, forklarer Jakobsen.

– Totalt sett mener vi at Ølportalen nå mer fremstår som et helhetlig nettmagasin gjennom en mer ryddig forside, med bedre merking hvilken type artikler som ligger der, mer tilgjengelig informasjon på forsiden og en bedre presentasjon av hver enkelt artikkel. Om det gir oss flere lesere vil kun tiden vise, men vi er i alle fall trygge på at våre faste lesere vil få en bedre opplevelse, utdyper Myklebust.

Mobilvennlig

Det nye designet er også tilpasset mobile enheter. Ølportalen har lenge satset på en god opplevelse på mobile enheter, og i fjor kom det en stor oppdatering for å bedre leseopplevelsen, spesielt på mobiltelefon. Nattens oppdatering bygger på dette og utvider satsingen på mobile enheter.

– En stor andel av våre lesere bruker mobiltelefoner eller nettbrett. Denne andelen har økt markant etter at vi slapp oppdateringen i fjor. Nå ønsker vi å gi en enda bedre opplevelse, og filosofien bygger nå på at vi først designer for mobiltelefoner og så skalerer opp for å utnytte den ekstra plassen som er tilgjengelig på nettbrett og PCer, forteller Jakobsen. I Ølportalens redaksjon ønskes endringene som kom med nattens oppdatering velkommen.

– På vegne av redaksjonen må jeg benytte anledningen til å takke Ove for den innsatsen han har gjort både ved denne oppdateringen, ved tidligere oppdateringer og det daglige tekniske ansvaret for Ølportalen. Uten den innsatsen ville rett og slett ikke Ølportalen eksistert, avslutter redaktøren.

Skriv en kommentar