Nye regler for informasjon om alkoholholdig drikke

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag offentliggjort nye regler for «Nøktern faktaopplysning» om alkholholdig drikke. Vi bringer som første nettsted oversikten over hva som nå er lov.

Nye regler for informasjon om alkoholholdig drikke

Matrisen under forteller forholdsvis greit hva en fra 1. november vil få lov til å informere om på egne hjemmesider, i brosjyrer etc. Eller for å si det med departementets egne ord:

Nøktern faktaopplysning: informasjon produktenes egenskaper bl.a. om råvarer som er brukt, tilvirkningsmåte, smak, hva slags mat drikken passer til, kan gi opplysninger om hvor produktet kan fås kjøpt (forhandlere).

Det er ikke åpnet for informajson på sosiale medier. Departementet begrunner dette på følgende måte:

Rammene for de endringene som nå gjøres i reklameregelverket er at den informasjonen som gis, kun skal til de som ønsker å oppsøke slik informasjon. Vi må også verne de som ikke ønsker slik informasjon, mot det. Det er derfor valgt som hovedregel å avgrense unntakene slik at informasjon kun kan gis i kanaler som forbruker aktivt må oppsøke for å få slik informasjon. Dette er grunnen til at det kun kan gis informasjon om produkter på hjemmesider og ikke på Facebook og lignende sosiale medier hvor informasjon spres også til de som ikke oppsøker informasjon om alkohol.

Listhaug Produsenter

Listhaug Salgssteder og Skjenkesteder

Listhaug Messer

Listhaug Generelt

Ølportalen kommer tilbake med kommentarer i egen artikkel.

Skriv en kommentar