Store avvik i alkoholinnholdet på «butikkøl»

Bryggeri- og drikkevareforeningen har avdekket til dels store avvik i alkoholstyrke på butikkøl.

Store avvik i alkoholinnholdet på «butikkøl»

Betydelige mengder av butikkølet fra norske småskalabryggerier er sterkere en 4,7 volumprosent alkohol, som loven tillater. Enkelte øl har blitt målt til et alkoholvolum på mer enn 7 prosent. Av de undersøkte småskalabryggeriene hadde 18 alle sine produkter innenfor grensen på 4,7 volumprosent, mens 23 hadde mindre overskridelser (opp til 0,5 prosent). To bryggerier hadde gjennomgående så høyt alkoholinnhold at en må anta det skyldes metodefeil i beregningene. Disse ble bedt om å umiddelbart trekke tilbake sine produkter. Dette har nå blitt gjort.

Frem til i dag har de aller fleste småbryggeriene, eller håndverksbryggeriene som mange kaller dem, beregnet alkoholinnholdet i ølet de sender ut på grunnlag av sukkerinnhold før og etter gjæring. Denne metoden bør være nøyaktig nok om man måler rett og bruker de mest nøyaktige formlene, og det er en metode som har vært akseptert av kontrollerende myndigheter. Undersøkelsene til Bryggeri- og drikkevareforeningen viser imidlertid at flere av bryggeriene har store avvik fra lovens rammer. Av 138 undersøkte øl fra småskalabryggerier fant man følgende:

 • For svakt øl (under 4.0 %): 5 øl
 • 4,0 % – 4,7 % (lovlig): 52 øl
 • 4,7 % – 5,2 % 31 øl
 • 5,2 % – 6,0 %: 38 øl
 • 6,0 % – 7,0 %: 4 øl
 • Over 7,0 %: 8 øl

Rammene en skal holde seg innenfor tillater et avvik på 0,5 prosent i forhold til oppgitt alkoholstyrke, men samtidig betraktes «butikkgrensen» på 4,7 volumprosent alkohol som absolutt.

Det har også vært testet øl fra de store produsentene, importert øl og private labels. Foreløpige resultater viser:

 • Av åtte produkter fra fire større bryggerier, var syv under 4,7 %, mens det siste ble målt til 4,87 %
 • Av to private label produkter fra en dagligvarekjede, var ett under grensen, mens det andre ble målt til 5,37 %.
 • Av åtte importøl fra like mange bryggerier, var ett for svakt (3,68 %), ett for sterkt (5,06 %) og de øvrige trygt innenfor rammen.

Før disse analysene ble gjort vet vi at tilsvarende tester har blitt utført av privatpersoner med tilgang til utstyr for dette. De fant da alkoholinnhold på opp til 6,3 volumprosen i øl kjøpt i dagligvareforretninger. De varslet så Bryggeri- og Drikkevareforeningensom har tatt tak i saken og gjort egne tester.

Analysene som er omtalt her ble gjort i perioden 16-21. september av Hege Ramseng og Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen. Prøvene ble anonymisert. Det ble testet totalt 156 øl. 138 fra 49 ulige norske småskalabryggerier, åtte fra større bryggerier, to private labels og en fra en dagligvarekjede.

Bryggeri- og Drikkevareforeningener nå i dialog med Toll- og avgiftsdirektoratet, Helsedirektoratet og dagligvarekjedene med sikte på å finne praktiske løsninger på situasjonen. Flere øl vi bli testet og de store bryggeriene har lovet å stille sine laboratorier til disposisjon for dette.

Vis 4 kommentarer

 1. «Før disse analysene ble gjort vet vi at tilsvarende tester har blitt utført av privatpersoner med tilgang til utstyr for dette. De fant da alkoholinnhold på opp til 6,3 volumprosen i øl kjøpt i dagligvareforretninger. De varslet så Bryggeri- og Drikkevareforeningensom har tatt tak i saken og gjort egne tester.»

  Gidd det ‘a…

 2. Bør ikke bryggeri- og drikkevareforeningen jobbe for å øke denne grensen istedetfor å avsløre de som tøyer strikken litt? Vi har andre organisasjoner og myndigheter til slikt.

  Lukter skittent spill fra de store bryggeriene dette…

 3. Tiltredes, hr. rrrrrrr. Snakk om å ødelegge morroa for vårs fabbrikksarbeidsfolk som vil drikke oss snydens og denge kona så ofte som lommeboka tillater det! Tar’em buttikkøllet vårses åsså blir det bare dassvin og heimert her i huset fra nå av!

Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.