Nytt Bryggeri: Svalbard Bryggeri

Svalbard og Longyearbyen er et populært reisemål for både nordmenn og andre verdensborgere. Nå har har vi fått enda en grunn til å reise nordover. Et bryggeri.

Nytt Bryggeri: Svalbard Bryggeri

Svalbard Bryggeri ligger på 78 grader nord, i verdens nordligste bebodde samfunn, og er dermed også verdens nordligste bryggeri. Bryggeriet har etablert seg i en lagerhall ved cruisehavna. I tillegg til bryggerifasiliteter fra Ricci Engineering i Italia har de bygget visningsrom i bryggeriets andre etasje. Disse har store panoramavinduer inn mot selve bryggeriet, slik at bryggeribesøkende er i nær kontakt med selve ølbryggingen.

Svalbard skute

Hvem står bak bryggeriet?

Eiere av Svalbard Bryggeri er Robert og Anne Grete Johansen. Robert og Anne Grete bor til daglig i Tromsø, men Robert har langt fartstid på Svalbard og kom hit allerede i 1982 som gruvearbeider. Etter 12 år i gruvene, utdannet han seg til trafikkflyger og er nå ansatt som basesjef og pilot i Lufttransport. Tanken om eget bryggeri ble til for mange år siden og etter ca. 6 års tålmodighet, fikk Robert endelig gjennomslag for lovendring 1. juli 2014, og den gamle loven fra 1928, som ikke tillot alkoholproduksjon på Svalbard, var nå historie.

For et vellykket resultat er en god bryggerimester viktig og vi har vært så heldige å få Andreas Hegermann Riis med på laget. Andreas har lang erfaring fra ulike bryggerier og er til tross for sin unge alder, allerede en meget anerkjent ølbrygger.

Svalbard Tanker

Når er oppstart?

Bryggeriet er i drift og første øl er nå i produksjon og de første ølene er allerede tilgjengelige.

Hvilket marked satser dere på?

I oppstartsfasen er Svalbard viktigst. Samtlige serveringssteder og Svalbardbutikken vil stå for salg av øl. I tillegg til lokalbefolkningen, vil turister og tilreisende, som er en stadig større gruppe gjennom hele året, få nyte godt lokalt øl. I neste fase vil Tromsø og Nord Norge stå for tur. I oppstartsfasen velger vi å gå litt forsiktig ut med lovnader, men målet på sikt er å «Go global», et steg av gangen.

Hva er målet? Nasjonalt eller bare lokalt og hvordan er distribusjonen tenkt?

Vi har tro på både nasjonal og internasjonal distribusjon, ettersom vi kommer til å ha sterk fokus på Svalbard som solid merkevare med unike egenskaper. I tillegg bygger vi hele bryggeriets historie på vennskap og vennskapets betydning for all eksistens på Svalbard gjennom tidene. Det vil gjenspeile seg i all kommunikasjon fra bryggeriet.

Vi har pr. dato ikke tatt stilling til hvilken distribusjonskanal som vil bli benyttet for de ulike salgsaktørene, men det er nærliggende å tenke at det blir flere distributører å forholde seg til, alt etter marked. Imidlertid tar vi høyde for tett og godt samarbeid med Mack og er i dialog om dette.

Svalbard Kasse

Hva tenker dere om at det starter opp ett nytt bryggeri nesten hver måned?

Vi synes det er positivt med en økende øl-interesse, også i Norge, men mener det er viktig å levere god kvalitet og et spennende produkt med lokal forankring og en god historie. De bryggeriene som lykkes med dette vil overleve i en tøffere konkurranse. Er slikt fokus fraværende, er det lett å gå overende. Bryggeriet må ha identitet og en tydelig forretningside, i et mylder av nye bryggerietableringer. For egen del har vi arbeidet lenge med identiteten til Svalbard bryggeri og har tro på egen forretningside som bidrag til å utvikle et lokalt produkt de fastboende kan være stolte av og ønsker å identifisere seg med, samtidig som det kan være et godt bidrag som reiselivsopplevelse i en voksende helårsturisme.

Har endringene i kronekursen påvirket oppstartsarbeidet?

Kronekursen har ikke påvirket oppstartsarbeidet, men det har helt klart fordyret oppstarten med 15 prosent økning av utgifter i oppstartsfasen. Den største årsaken er selvfølgelig at mye av utstyret og bryggeingrediensene er kjøpt inn fra utlandet.

Har dere en klart definert profil?

Profilen fremkommer på websiden og på vår FB side. Vår tydelige profil er Svalbard med alt sitt unike og vennskap som bærende element i kommunikasjonen.

Svalbard Boks enkelt

Hva blir det første ølet fra dere?

De første ølene for salg blir; Spitsbergen Pils, Spitsbergen Pale Ale og Spitsbergen Hvete.

Hva skal dere gjøre for å skille dere ut fra mengden?

Vi skiller oss allerede ut gjennom å benytte Svalbard i vår markedsføring. Vi vil også ha tydelig fokus på reiselivsopplevelsen gjennom visninger, øl-smaking og kursing, i tillegg til å være tydelig i vår profil i all kommunikasjon. Vennskapet gjenspeiler seg også på våre ølbokser med både bilder og tekst fra Svalbard, i tillegg til at vi har valgt enkel og ren design.

Vil vi finne dere på noen av de mange ølfestivalene rundt i landet med det første?

Den offisielle åpningen var 25. september, på Oktoberfesten i Longyearbyen. Videre ølfestivaler har vi pr. dato ikke tatt stilling til.

Svalbard glass

Tar der mot publikum på noe vis på bryggeriet?

Visninger vil være en viktig del av vårt produkt og bookinger gjøres gjennom Spitsbergen Travel og Svalbard Reiselivsråd (digitalt bookingsystem). Vi vil utarbeide ulike besøkstilbud, tilpasset marked og segment. Det kan være korte besøk, som en del av en større sightseeing, egne besøk med øl-smaking og historie eller lengre besøk med øl/mat, kurs og mere dybde.

Hvor stor er antatt produksjonsmengde det første hele år?

For 2015 er målet 60.000 l øl.

Hvor store batcher produserer dere?

40 hektoliter.

 

Ølportalen gratulerer med oppstarten og ønsker lykke til videre.

Skriv en kommentar