Venstre går inn for avgiftskutt på øl

I sitt alternative budsjett for 2016 går Venstre inn for en reduksjon i alkoholavgiftene for øl.

Venstre går inn for avgiftskutt på øl

I dag foreslår Venstre og Trine Skei Grande en reduksjon i avgiftene på øl. Her mottar hun prisen for Årets Ølhund 2015.

Oppdatert 12:10: Du kan lese hele forslaget her (ekstern lenke til PDF-dokument). Venstre går inn for en reduksjon av avgiften på øl og sterkøl med fem prosent, og en økning av avgiften på brennevin med 10 prosent.

Etter hva Ølportalen erfarer, vil Venstre gå inn for en reduksjon i alkoholavgiften på øl med fem prosent i sitt alternative statsbudsjett for 2016. Partiet legger frem sitt budsjettforslag på en pressekonferanse i Stortinget klokken 12 i dag. Forslaget skal stimulere til fortsatt økt norsk ølproduksjon.

Før sommeren gikk seks fylkeslag i Høyre inn for billigere øl. Fylkeslagene mente at høye alkoholavgifter gjør at øl taper for sterkere drikker som vin og brennevin. Videre viste de til at en reduksjon i alkoholavgiften kan stimulere til økt produksjon av lokalt brygget håndverksøl. Siden 1995 har alkoholavgiften på øl i klasse D økt med over 60 prosent mens avgiften på brennevin har økt med i underkant av 20 prosent. Forskjellen skyldes i stor grad omleggingen av brennevinsavgiften under Bondevik II-regjeringen. Endringene ble gjennomført for å begrense grensehandelen inn til Norge.

Direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, ønsker forlaget om avgiftsreduksjon velkommen. – Det har vært en skjev utvikling i avgiftene på øl sammenlignet med vin og brennevin, og det gjør at ølet taper, sier Nome til Ølportalen. Han mener det særlig er to grunner som taler for lavere avgifter på øl. – For det første vil det vri forbruket til drikke som har lavere alkoholvolum på bekostning av drikke med et høyere alkoholvolum. For det andre så er det i hovedsak norsk øl som dominerer markedet, og en avgiftsendring vil støtte norsk bryggeribransje.

Tøffe forhandlinger

Forslaget til Venstre må også få støtte av regjeringspartiene for å få gjennomslag i budsjettforhandlingene. Disse vil bli enda tøffere etter at regjeringen fredag la frem en tilleggsproposisjon hvor kostnadene til den pågående flyktningekrisen er beregnet til 9,5 milliarder for 2016. Det er ukjent hva en reduksjon på fem prosent i alkoholavgift på øl vil innebære av inntektstap for staten.

Selv om forhandlingene blir harde, tror Nome at det er politisk mulig å få til en reduksjon i avgiften for øl. – Det er en politisk stemning for det, men det er et spørsmål om politikerne vil prioritere en avgiftsreduksjon, sier han. I forslaget til statsbudsjett for 2016 fra regjeringen er det lagt opp til en økning i avgiften på 2,5 prosent, fra 20,77 kroner per liter til 21,29 kroner. Nome mener det langsiktige målet må være å hormonisere norske alkoholavgifter med Sverige. – Det har vært et økende problem med smugling, og det har særlig vært en økning i smuglingen av øl, forklarer Nome.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF, står det at hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk skal videreføres. KrF er ikke uventet skeptiske til en reduksjon av alkoholavgiftene. I sitt alternative budsjett som ble lagt frem torsdag, foreslår partiet en økning av avgiftene på alkohol med fem prosent. I en uttalelse til Ølportalen, skriver kommunikasjonssjef Mona Høvset at partiet mener det ikke er klokt å sette ned avgiftene, og at partiets forslår en økning i avgiftene for at prisene på produktene skal gjenspeile samfunnets kostnader.

Skriv en kommentar