Øl på auksjon

For første gang er øl tilgjengelig på auksjon i Norge.

Øl på auksjon

Vinmonopolet og Blomquist er i gang med auksjon, noe de allerede har drevet med i to år. Nytt denne gangen er at blant 290 «objekter» fra Burgund, 124 fra Bordeaux og diverse annet, finnes det for første gang øl. De tre flaskene med øl er på ingen måte noen revolusjon, men kan det være en begynnelse på noe spennende?

De tre utvalgte er alle Westvleteren 8. En naturlig reaksjon vil gjerne være: «Det var ikke spesielt spennende. De var jo med på siste spesialslipp, og kan fåes på diverse utesteder.» Det at flaskene er fra 2003 gjør det hele raskt litt mer spennende. Både fordi en så gammel årgang ikke er lett å få tak i og fordi en ikke vet hvordan de 12 årene har påvirket innholdet.

Selve auksjonene er et tilbud til nordmenn som ikke har tillatelse til salg av alkoholholdige varer og den fungerer som auksjoner flest. Varer blir levert Vinmonopolet/Blomqvist, som gjør en verdivurdering. De tre nevnte flaskene er vurdert til 300,- pr. stk. og har en minstepris på 240,-. Det tilkommer 20% salær oppå tilslagsprisen, slik at ved et tilslag på 300,- vil man måtte betale 360,- for. Salæret dekker alle utgifter knyttet til gjennomføringen.

I det dette skrives må en by 340,- (+20%) for å få det høyeste budet på en av flaskene. Om du skulle ønske å legge inn bud finner du auksjonssiden for ølet her.

Skriv en kommentar