Ledige stillinger i bryggeribransjen

Har du lyst på en jobb i bryggeribransjen, men mangler bryggekompetanse? Det finnes muligheter og her er noen av dem.

Ledige stillinger i bryggeribransjen

Det er stor aktivitet i bryggeribransjen for tiden. Noe som også vises i jobbannonsene, og for øyeblikket er det ikke bare bryggere det søkes etter. Med andre ord er bransjen litt på linje med helsesektoren, som kjører kampanjer om at det trengs mange profesjoner for å få hjulene til å gå rundt. Her er det vi fant denne uken.

 

Bergen

7 Fjell Bryggeri

Kontorsjef / regnskapsmedarbeider / logistikkmedarbeider. Heltid eller deltid.
Med andre ord en temmelig åpen stillingsutlysing, og i et såpass lite miljø gjelder det like mye å finne den rette personligheten som den best utdannede. Det understrekes at hverdagen blir variert og oppgaver som nevnes er:

 • Kontroll av innkommende faktura
 • Utarbeidelse av utgående faktura
 • Likviditetsanalyser
 • Oppfølging og avstemming mot regnskap
 • Oppfølging av budsjetter
 • Volum- og omsetningsprognoser
 • Kontroll av reiseregninger
 • Kontroll av innkommende/utgående pakksedler og post
 • Rapportering
 • Avstemming av lagerregnskap, samt utgående vareflyt
 • Bidra i bestillingsprosess for råvarer/innskuddsfaktorer
 • Bistå med oppfølging av forsendelser og tollklarering av eksport
 • Bidra til å strømlinjeforme den administrative delen av bryggeriet

Søknadsfrist: 18.12.2015

 

Hansa Borg Bryggerier

Distriktsansvarlig uteliv (Bergen og nordover)
Hansa understreker at jobben er spennende, krevende og lærerikt og at du får jobbe med både nasjonale og internasjonale merkevarer.
Oppgaver som nevnes er:

 • Aktivt salgs og relasjonsskapende arbeid overfor kunder, drivere og evt. eiere
 • Planlegging, forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kundebesøk
 • Innsalg og gjennomføring av aktiviteter og kampanjer
 • Rapportering av resultater og utvikling overfor kunder og internt
 • Lønnsomhetsvurdering av nye prosjekter
 • Kontraktsforhandlinger av nye og gamle avtaler i samarbeid med regionssjef

Søknadsfrist: Snarest

 

Oslo

Ringnes

Warehouse Manager
En stilling som krever noe mer spesialisert utdannelse enn de andre som er nevnt her, og som samtidig gir mindre hands on på selve produktet, men uansett en viktig stilling når ølet skal frem.
«Kandidaten vil få ansvar for personal, drift og økonomisk oppfølging av flere avdelinger og rapportere til National Warehouse Manager. Videre vil kandidaten være stedfortredende for National Warehouse Manager og dermed ha ansvar for den nasjonale drift i hans fravær.»
Som viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver nevnes:

 • Koordinere planlegging og daglig drift i avdelingene
 • Budsjettansvar / kostnadsoppfølging
 • Personalansvar og utvikling av egne medarbeidere
 • Deltaker i utviklingsprosjekter
 • Tett kontakt med andre avdelinger som distribusjon produksjon, planlegging og salg/marketing
 • Være en aktiv bidragsgiver i Ringnes’ operasjonelle møter og tavlestrukturer
 • Bevare og videreutvikle et godt sosialt arbeidsmiljø

Søknadsfrist 06.12.2015

 

Trondheim

Ringnes

Distriktssjef Uteliv
Ringnes ser etter en konkurranseorientert person med kontaktskapende evner og kompetanse på relasjonsbygging. Evnen til å kunne jobbe selvstendig og det å trives i et hektisk miljø trekkes frem. Stillingens hovedansvar listes som:

 • Ansvar for salg og markedsføring av Ringnes’ produkter ovenfor utelivskunder i Trondheim med omegn
 • Gjennomføre kvalitative besøk hos definerte kunder i henhold til gjeldende besøksmatrise, herunder sørge for at salgssamtaler blir gjennomført og at Ringnes´ interesser hos den enkelte kunde blir ivaretatt
 • Sikre at inngåtte avtaler etterleves hos den enkelte kunde, spesielt med hensyn til sortiment, markedsaktiviteter og kampanjer
 • Informere om og selge inn avtaler og kampanjer/aktiviteter samt sikre at disse gjennomføres med maksimal volum-/lønnsomhetseffekt
 • Sikre kundens økonomiforståelse for Ringnes´ produkter
 • Ansvar for og oppfølging av den enkelte kundes økonomiske forhold til Ringnes
 • Videreutvikling av Ringnes´ posisjon i markedet
 • Være oppdatert på kommunale regler og forskrifter som gjelder ved omsetning av alkohol
 • Budsjettoppfølging i forhold til egne volumbudsjetter og rapportering
 • Fokus på AVP og maksimere «return of investment»

Søknadsfrist 14.12.2015

Skriv en kommentar