Bok: ØL VIN MAT

Øl eller vin til maten? Dette er en evig diskusjon. En diskusjon som kan bli litt lettere om en tar utgangspunkt i denne boken.

Bok: ØL VIN MAT

Jeg har stor sans for tilnærmingen denne boken representerer ved å sette øl og vin likt når det skal velges drikke til mat. Dersom retten allerede er kombinert vil en ha en større mulighet til å finne den perfekte drikken om man begynner med et stort utvalg enn om man fra starten utelater den ene varianten.

Ettersom boken tar utgangspunkt i mat fra Olympen Mat og Vinhus, som baserer sin meny på norske tradisjoner, er det helt logisk at boken begynner med en presentasjon av stedet. Neste del er også svært logisk i mine øyne: Forfatterne beskriver hvordan de mener en bør tenke når en setter drikke til mat. Dette er opplysende, gir et godt grunnlag for videre lesing og bekrefter at Jørgensen og Salvesen har god kunnskap om det de skriver om, men jeg klarer ikke fri meg fra tanken på at det kun vært gjort litt mer presist og lettlest.

Hoveddelen av boken er bygget opp på følgende måte:
Det presenteres en rett fra Olympen, i form av oppskrift og bilde. Hver av de to forfatterne beskriver hvordan de oppfatter maten og hvordan de så har tenkt når de har plukket frem de tre forslagene til drikke som hver rett får.

Jeg innrømmer lett at jeg ikke vet nok om vin til å kommentere valgene som gjøres på det området, men konstaterer at det er spredning i geografisk opphav og for enkelte retter også i vintype (farge). Øl kan jeg litt mer om og her er det ikke tvil om at valgene spenner temmelig vidt, f.eks. foreslås Lambic, Kellerbier og Norsk Pils til sild.

Boken fungerer godt på flere områder. Enklest som en ren kokebok med drikkeforslag til hver rett. Kall dette gjerne et startnivå for dem som vil forske på drikke til mat og vil trekke det litt lenger enn rødvin til torsk og pils til spekemat. For litt mer viderekomne vil den kunne fungere som inspirasjon til både å utfolde seg på kjøkkenet og når det gjelder å finne den perfekte matchen mellom mat og drikke.

Noen småting er det selvsagt å trekke for. Først og fremst den tekniske utformingen av de første sidene. Det blir vel mye vakre men intetsigende bilder fra Olympen og ting som en innholdsfortegnelse strukket over 3 sider, når den hadde fått plass på en. Jeg vil anta at det er trykketekniske grunner til dette, men det må være mulig å ordne det mer elegant. En kunne f.eks. brukt noen sider på å liste opp hvilke varianter av øl og vin som har vært valgt og gitt sidereferanse til dette. Noe som og ville gjort boken mer komplett, i og med at en da kunne finne mat utfra hvilken drikke en har eller hva en ønsker å drikke. Jeg har imidlertd ingen betenkeligheter med å anbefale boken, som gave eller til den som leser dette og gjentar gjerne at den passer til både de som nettopp har begynt å forske på gode kombinasjoner og dem som er på vei, men leter etter mer inspirasjon.

Forfattere: Gustav Jørgensen og Geir Salvesen
Bibere Forlag
ISBN: 978-82-999422-1-8
NOK 348,- (Norli)
Anmeldt eksemlar er tilsendt fra forlaget.

Skriv en kommentar