Stor bursdags­oppdatering for Ølportalen

Ølportalen fyller tre år i dag. Det feires med en stor oppdatering av nettstedet som skal gi en enda bedre leseropplevelse.

Stor bursdags­oppdatering for Ølportalen

Dagens oppdatering er en av de største siden Ølportalen ble lansert 1. januar 2013. – De fleste endringene vil være usynlige for våre lesere, men de sørger for at vi både kan publisere flere typer innhold og at nettstedet er raskere og mer smidig, forteller Ove Haugland Jakobsen. Han har hatt ansvaret for oppdateringen som nå er rullet ut.

En av de viktigste endringene gjelder hvordan arrangementer publiseres på Ølportalen. Det er imidlertid snakk om en subtil endring. Alle arrangementene registreres nå med lokasjonsdata, og det er derfor mulig for leserne å finne hvilke arrangementer som er i nærheten av dem.

– Det har vært en jevn økning i antall arrangementer vi publiserer, og vi dekker stadig større deler av Norge. I listen over arrangementer har vi nå lagt til en knapp for å vise hvilke arrangementer som er i nærheten av deg. Dette tror vi vil gjøre arrangementsoversikten langt mer brukervennlig, sier Jakobsen. Alle ølrelaterte arrangementer kan publiseres i kalenderen, og Jakobsen oppfordrer alle festivalarrangører, puber, bryggerier, bryggelaug, foreninger og andre som har arrangementer som er åpne for publikum til å registrere disse på Ølportalen. Redaktør i Ølportalen, Sammy Myklebust, kommer med den samme oppfordringen. Han understreker at de eneste begrensningene er at arrangementet må være relatert til øl, være åpent for alle og ikke være et fast arrangement – det vil si noe som arrangeres mer enn én gang i måneden. Redaktøren mener utvidelsen til å dekke arrangementer har vært viktig for Ølportalen, men han legger vekt på at dette er noe som først og fremst skal tjene ølmiljøet.

– Vi håper at kalenderen har vært viktigere for dem som arrangerer forskjellig ølrelatert og ikke minst for dem som er interessert i å gå på slikt, enn det har vært for oss og at oppdateringene vil gjøre at enda flere finner kalenderen nyttig. Samtidig har det vært lærerikt å få i gang denne utvidelsen. Vi får se på sikt om vi kan bruke denne lærdommen til enda en utvidelse, som forhåpentligvis også til glede for våre lesere, sier Myklebust.

Skjermdump av Ølportalen

Slik så Ølportalen ut i januar 2013. Ølportalen

Enda bedre på mobil

Selv om mange av endringene ikke umiddelbart er synlige for leserne, er det også flere endringer som faste lesere raskt vil oppdage. Det visuelle uttrykket har blitt oppdatert, og endringene er særlig merkbare på mobil.

– Vi har gjort ganske mange oppdateringer på det visuelle. Det viktigste er at vi har byttet til en skrifttype som er mer leservennlig på skjerm, i tillegg til at vi har økt størrelsen. Godt over halvparten av alle som besøker Ølportalen, gjør dette på en mobil eller et nettbrett. De fleste endringene er derfor gjort for at Ølportalen skal se enda bedre ut på små skjermer, forteller Jakobsen. Ølportalen har lenge vært tilpasset mobile enheter, men med dagens oppdatering er filosofien at sidene i utgangspunktet skal se bra ut på mobil, og så kunne skaleres opp til store skjermer.

– Opplevelsen på mobil ligger bak mange av designvalgene vi har gjort til nå og vil gjøre i fremtiden, understreker Jakobsen. – Vi har blant annet jobbet for å få bedre plass til innholdet, enkel tilgang til mye brukte snarveier, slik som å komme seg til toppen av siden og til vår kalender. Du skal også slippe unødige sideinnlastinger, for eksempel når du søker etter en artikkel, forklarer han.

Ut over de store oppdateringene, er det også en rekke mindre justeringer. For eksempel blir det nå inkludert en QR-kode når du skriver ut en artikkel fra Ølportalen. Ved å skanne denne koden, får du frem nettadressen til artikkelen. – Det er kanskje få som velger å skrive ut artikler fra Ølportalen på papir, men for de som ønsker å gjøre det – eller lage en digital PDF-kopi – tenkte vi at vi skulle gjøre det enkelt å finne frem til den originale artikkelen, sier Jakobsen med et smil.

Ser etter flere skribenter

Siden Ølportalen ble lansert for tre år siden, har skjedd en god del med nettstedet. Det har blitt åpnet for debattinnlegg og lengre featureartikler, i tillegg til arrangementer som ble lagt til i april i fjor. Ølportalen ble opprinnelig startet av seks ølbloggere som gikk sammen om et felles nettsted, men har senere tatt til seg flere skribenter. Reaktøren ønsker flere velkommen til å skrive for Ølportalen.

– Vi er alltid på jakt etter godt stoff fra gjesteskribenter, men samtidig har det blitt ganske tydelig at vi er litt vel avhengige av få skribenter og gjerne kunne knyttet til oss noen flere. Veien inn er i stor grad å vise at en kan skrive på et anstendig nivå og der kan en gjerne begynne som gjesteskribent eller med å få en oppgave fra oss, sier Myklebust. Han legger til at det stadig er et samarbeid i redaksjonen med sikte på å forbedre hver enkelt skribents fremstillingsevne. Hovedprioriteringen til reaktøren fremover er å satse på stadige forbedringer. Dette er en linje som deles av hele redaksjonen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne avsløre store planer, men det blir nok langt mer jordnært enn det. Etter tre år og tett på 1.000 artikler dreier det seg i stor grad om å holde hjulene gående og om noe blir prioritert utover det må det være kvalitet. Jeg tenker de både i de artiklene vi skriver og i form av flere såkalte featureartikler. Det vil si artikler der skribentene tar seg tid til å grave dypere i saker og tegne et mer tredimensjonalt bilde av det eller den artikkelen omhandler, forteller Myklebust.

Skriv en kommentar