Vinmonopolets ølsatsing

Vinmonopolet skal satse på øl, men hva går denne satsingen egentlig ut på?

Vinmonopolets ølsatsing

Du har antagelig lest i diverse aviser at det skal opprettes to ølmonpol i regi av Vinmonopolet. Dette er på sett og vis både rett og feil. Det er feil fordi det ikke skal opprettes noe nytt og fordi det ikke skal lages egne utsalg for øl. Det er rett fordi Vinmonopolet jobber med hvordan det skal satse på øl og i den sammenheng har utpekt en butikk i Trondheim og en i Sandnes til å teste ut det konseptet de har mest tro på.

Bakgrunnen for denne økte satsingen på øl er selvsagt veksten i salg av øl gjennom Vinmonopolet. Med unntak av alkoholfritt, har øl vært Vinmonopolets raskest voksende varegruppe de siste årene. Salget i 2015 var for eksempel 3,5 ganger så stort som i 2006, men samtidig flatet veksten ut i 2015 og var da «bare» på 12,5 prosent, mot over 20 prosen i årene før. Om dette skyldes at Vinmonopolet ikke helt klarer å henge med og tilby godt nok eller andre ting vil kun tiden vises, men nå gjør i alle fall Vinmonopolet konkrete tiltak for å gjøre ølet mer tilgjengelig.

Grafen viser en index over salgsutviklingen i Vinmonopolets varegrupper, med 2006 som utgangspunkt (100).

Grafen viser en index over salgsutviklingen i Vinmonopolets varegrupper, med 2006 som utgangspunkt (100).

Valget av Trondheim og Sandnes var neppe tilfeldig. Spesialbutikkene, som er etablert i noen få byer, er i stor grad en konstruksjon for å tilby sjeldne viner og det dyreste brennevinet, mens Trondheim i stor grad fikk sitt på grunnlag av ølinteressen i byen. Kvadrat i Sandnes er også i en særstilling, i og med at ølutvalget ble holdt igjen da spesialutsalget ble flyttet til sentrum. Dette valget skyldes i stor grad butikksjefenes interesseområder, men denne ordningen har likevel fungert som en form for pilot for spesialutvalget for øl i en annen butikk enn spesialutvalget for vin og brennevin.

Selve ordningen, som først ble offentlig beskrevet i Vinbladet 01/16, er såkalt shop-in-shop. Dette er noe en gjerne kjenner fra større varehus i utlandet og det fungerer, som navnet tilsier, som en egen butikk på et klart avgrenset område i en større butikk. Her vil en finne øl som behandles slik øl bør behandles og blant annet kjøleskap med innlasting fra baksiden. Utvalget er omtalt til å være rundt 400 varianter og det loves jevnlig utskifting; hver 14. dag har vært nevnt. Det understrekes også at utvalget skal være satt sammen slik at all med litt ølinteresse finne noe som passer dem. Opplæring er ikke omtalt, men vi tar den nærmest som en selvfølge at den blir spisset for dem som betjener denne delen av butikken, i tillegg til at ansatte med ølinteresse blir prioritert for jobber her.

Ryktene om at Vinmonopolet skal opprette helt egne utsalg for øl ser ikke ut til å dø. Etter det vi skjønner er kilden til disse ryktene uklar beskrivelse av konseptet som er beskrevet over og ikke minst et konkret problem på Grünerløkka. Der har en rett og slett problemer med å finne passende lokaler til å huse en slik ordning og har derfor åpnet for en egen ølbutikk like i nærheten av den eksisterende butikken. Dette vil i så tilfelle være et unntak og ikke standarden for resten av landet.

Skriv en kommentar