«Vi har levd på eksistensminimum i snart 4 år»

Det tar på å drive et håndverksbryggeri. Thomas Sjue forteller om bakgrunnen for kompaniskapet med Hansa Borg Bryggerier og veien videre for bryggeriet.

«Vi har levd på eksistensminimum i snart 4 år»

Dersom du er en av dem som lurer på hvorfor de tre grunnleggerne av Austmann solgte halve selskapet til Hansa Borg Bryggerier, vil du antagelig finne et par svar i dette intervjuet vi gjorde med Thomas Sjue. Antagelig finner du ut at det å drive bryggeri ikke er så lystbetont som en kan få inntrykk av når en treffer disse tre unge mennen blide og fornøyde på festivaler eller i andre ølrelaterte sammenhenger.

Var det dere som kontaktet Hansa eller kontakte de dere?

– Austmann ble kontaktet av Hansa Borg Bryggerier høsten 2015. Austmann har i over ett år sett på muligheten for en utvidelse av kapasiteten, vi så tidlig at vi kom til å nå kapasitet i løpet av 2016, og egentlig er vi for alle praktiske formål på kapasitet allerede. 

Hvorfort valgte dere å gå kompaniskap med nettopp Hansa Borg Bryggerier?

– Med tanke på at vi allerede er på kapasitet er vi egentlig alt for sent ute med en ekspansjon, allikevel tok vi oss god tid i samtalene med både Hansa Borg og andre potensielle aktører – nettop fordi dette er et så definerende veivalg. Det Hansa Borg tilbyr, som de andre alternativene ikke kunne tilby, er kjernekompetanse på brygging, logistikk, marked og salg.  Og det er nettop denne typen kunnskap Austmann har behov for i det neste steget og det er de rasjonelle argumentene som veier for Hansa Borg. 

– Når det er sagt er det også en betydelig verdi-komponent her, Hansa er norsk-eid av fire søstre fra Sarpsborg. Deres visjon for selskapet er en de-sentralisert produksjonsstruktur hvor bryggeriene får leve og utvikle seg selv med sin stedegne kunnskap. De tar vare på arbeidsplasser, lokal verdiskapning og lokal bryggekultur. Dette var av avgjørende for oss i Austmann, det er uinteressant for oss å være en del av et system som bygger ned og legger bryggerier brakk. Og – ikke minst  – at vi skulle få lov til å fortsatt være Austmann.

Er dere alle like entusiastiske for dette?

– Nei, Vinko har vært muggen i hele dag!

– Nei, fra spøk til alvor; vi er alle like entusiastiske for dette. Austmennene gjør ingen store avgjørelser uten at vi er enige. Vi har tross alt bare èn skute, og hverandre. Vi må lytte til mannskapet og være enige når vi setter seil.

Hva mener dere dette kan gi av fordeler for Austman?

– Det å være backet av en solid aktør som Hansa Borg gir mange fordeler. Noen av de viktigste er tilgangen på kompetansen til en bedrift som har holdt på i flere år enn austmennene har levd til sammen. Ikke minst vil vi få hjelp til å avlaste litt på produksjonssiden, der har vi i dag utfordringer med å levere nok av visse kvaliteter – det gjør at vi får mindre rom for morsomme ting som fatprogrammer og samarbeidsbrygg. Og det er jo nettop det kreative og nyskapende vi har lyst til å holde på med. Vi er gjennomstolt av kjerneporteføljen vår, og ingenting endres, men å få hjelp til leieproduksjon på for eksempel dagligvareøl som Onkel i Amerika, Utpå, Amber, Kaffeporter og Juleøl vil være en betydelig avlastning for bryggerne, inntill det nye bryggeriet står klart.

Vil dette få følger for nåværende samerbeidspartnere?

–Vi har i dag et godt og tett samarbeid med Beer Enthusiast og forholder oss til kontrakten med dem. Samtidig er begge parter ute etter fornuftige og bærekraftige løsninger som vi alle kan leve med. Vi er i alle fall ikke bekymret for samarbeidet med dagens partnere.

Har dere konkrete planer for nytt bryggeri eller er det en prosess som starter nå?

– Et nytt bryggeri skal etter planen stå klart i løpet av 2017. Det er alt vi kan si for øyeblikket.

Enkelte ølnerder vil antagelig reagere negativt på dette. Har dere en kommentar til disse?

– Vet du, dette er en tøff nøtt. Jeg skulle gjerne satt meg ned med hver og en av dem og fortelle dem hvordan det er å drive et håndverksbryggeri, sånn på ordentlig.

– Anders, Vinko og jeg har levd på eksistensminimum i snart fire år. Vi har lånt penger av venner og familie for å kunne drive egne liv. Ofret tid med familie og venner; ferier har det bare vært å glemme. Endeløse dager og bekymringer, læringskurver bratte som fjell og ting som går i stykker – hele tiden! Resten av mannskapet har jobbet som helter i åresvis, de sier aldri nei og de stiller alltid opp. På dugnad som på arbeid. Det er ikke slik som mange tror at man bare kan starte et bryggeri, også forsvinner varene fra lager av seg selv, man skal kjempe for hver liter solgt. 

– For vår del fikk vi tidlig fart på volumet, og veksten har vært meget smertefull. Husk, Austmann Bryggeri ble startet med 1,5 millioner kroner. Det er ingenting! Dagligvareporteføljen vår har stor vekst og vi ser at denne vil sakte men sikkert ta over store deler av kapasiteten vår. Og det er moro! Men, vi startet ikke Austmann for kun å brygge 4–7 forskjellige øltyper, vi startet fordi vi ønsket å utforske, prøve og feile. Jobbe og lære sammen med andre bryggerier, andre håndtverkere og reise og oppleve hvordan andre bryggerier løser sine utfordringer. 

– Uten denne ekspansjonen ville vi fått meget store utfordringer med å gjøre noe annet enn å levere til dagligvare og HoReCa, vi ville blitt et veldig kjedelig bryggeri som gjorde maks syv ølstiler. Fordi disse ville spist opp hele kapasiteten. En partner som Hansa Borg kan tilby umiddelbar avlastning, et rammeverk vi kan vokse i, solid fagkunnskap på brygging og andre kategorier nevnt over. Med Hansa Borg vil vi kunne gjøre alt det kreative og lite profitable, vi kan fortsette pilot-prosjektene våre. Vi kan fortsette å utvide «I samme båt»-serien, hvor vi nå lanserer øl med De Molen, Kaapse Brouwers og Brussels Beer Project. Vi vil fortsette å utvikle andre produkter for både dagligvare og HoReCa. Fortsette med fat-prosjektet vårt. Fortsette testing av nye bryggeteknikker. Fortsette samarbeidet med håndverkere fra andre bransjer, som f.eks kaffe, sjokolade og krydder. Jeg tror at selv de mest standhaftig vil se at  Austmann ikke blir et mindre kreativt og innovativt bryggeri i et partnerskap med Hansa Borg Bryggerier. Tvert i mot.

– Og for de som fremdeles tviler, jeg sier som Gabrielle; ring meg.

Les også artikkelen om Hansa Borgs oppkjøp i Austmann.

Skriv en kommentar