Ølklubb på Stortinget

På tross av det mange ser ut til å tro har Stortingspolitikere fritid og litt av denne bruker de til å omgås hverandre på en avslappet sivilisert måte. Et dusin av disse var i går samlet i Stortingets kjeller med et eneste formål: Starte en egen ølklubb.

Ølklubb på Stortinget

Foto: Håvar og Solveig (CC)

Flere av våre Stortingsrepresentanter har vist en viss interesse for øl. Trine Skei Grande (V) som ble kåret til Årets Ølhund 2015 og tilbrakte 8. mars på ølfestival, er kanskje den politikeren som er mest kjent for sin ølinteresse, men vi har også observert stortingspolitikere på blant annet det årlige juleølslippet til Bryggeri- og drikkevareforeningen. Nå er det tatt grep for å sette ølinteressen blant våre folkevalgte i system med en egen ølklubb. Den enkleste måten å presentere tankene bak Stortingets nye ølklubb er å gjengi invitasjonen som gikk ut på e-post fra Ulf Leirstein (FrP):

Kjære kollegaer

I flere parlamenter finnes det øl-klubber for å fremme kunnskap om øl og bryggerikunsten, samt at man på tvers av partigrenser kan møtes til hyggelig lag.

Vi er flere stortingsrepresentanter som nå ønsker at vi også i Stortinget stifter vår egen klubb.

Dette er tenkt gjort etter mal fra våre venner i det danske Folketinget. Vi ser for oss å samarbeide med Bryggeriforeningen for å invitere til spennende foredrag og smaksprøver til våre treff.

Det inviteres til stiftelsesmøte tirsdag 26. april 2016 kl 1700 i Stortingets kjellerstue.

Til vårt stiftelsesmøte har vi invitert representant fra Folketinget for å fortelle om «Folketingets øl laug» og i tillegg har vi invitert et spennende bryggeri som skal fortelle om sin gründervirksomhet, produksjon og som vil servere smaksprøver.

På møtet ønsker vi også at det velges et styre for klubben, som får ansvaret for videre drift. I tillegg skal vi vedta vår formålsparagraf. Forslaget lyder:

«Klubbens formål er å fremme kunnskap om og nytelse av øl av høy kvalitet, som er brygget i Norge. Klubben vil bidra til opplysning og debatt om aktuelle ølpolitiske spørsmål og arbeide for å fremme en ansvarlig drikkekultur med fokus på måtehold. Dessuten vil klubben skape rammer for et godt og hyggelig samvær mellom klubbens medlemmer på tvers av partipoliske linjer.»

Vel møtt til hyggelig kveld!

Vennlig hilsen
Ulf Leirstein

Rundt 40 representanter, fra alle parti med unntak av Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne meldte sin interesse, men på grunn av stor arbeidsmengde frem mot sommerinnspurten var det kun halvparten som hadde mulighet for å stille.

Passende nok hadde nestoren innen norsk håndverksbrygging, Nøgne Ø det kompromissløse bryggeri, blitt invitert til stiftelsesmøtet. De presenterte syv av sine øl sammen med passende mat og gav en liten innføring i det å drive bryggeri i Norge i dag.

Klubben ble offisielt stiftet og dens eksistens er godkjent av Stortingspresidenten. Navnet ble ganske enkelt Stortingets Øl-klubb og fokuset skal selvsagt være på norsk øl. Det var og enighet om at dette er en arena der fornøyelse og arbeid kan blandes, ved at en kan lære om næringen så vel som å lære om øl, nyte godt øl og hverandres selskap. Skei Grande, som antagelig er den stortingspolitikeren som har besøkt flest bryggerier, ønsket å få i gang en konkurranse om hvem som klarer å besøke flest bryggerier fra nå av. Om den hansken blir tatt opp vet vi ikke ennå, men vi er absolutt for at politikerne kommer seg ut blant vanlige folk og bryggere.

Skriv en kommentar