Handbryggeriet selges til mindretallseierne

Det har vært skrevet forskjellig om det forestående salget av Haandbryggeriet. I dag kom det en pressemelding som fastslår at to av de som i dag er deleiere kjøper de resterende aksjene.

Handbryggeriet selges til mindretallseierne

Følgende pressemelding ble i dag sendt ut av Arne Eide og Egil Hilde:

«Dagens eiere i Haandbryggeriet sikrer seg alle aksjene i selskapet gjennom å utøve forkjøpsretten. Dermed blir det ikke noe av et mulig salg til andre eiere.

– Vi er stolte av den norske håndverksbryggeri-kulturen, og vi er spesielt glad i mangfoldet av uavhengige bryggerier over hele landet. Haandbryggeriet er et av Norges eldste og mest anerkjente håndverksbryggerier, og trenger langsiktige eiere som tror på bryggeriet, sier Egil Hilde, som sammen med Arne Eide i utgangspunktet hadde en eierpost på 40 prosent av Haandbryggeriet.

Sammen ønsker de to å videreutvikle Haandbryggeriet basert på dagens forretningside. Derfor utøver de forkjøpsretten og kjøper de resterende 60 prosentene av selskapets aksjer som opprinnelig skulle selges til andre eiere.

– Håndverksbryggeriene er bygget opp ved hjelp av en sterk kultur preget av deling, dugnad og samarbeid og det vil vi fortsette med, sier Arne Eide.»

Les kommentaren til Sammy om Norbrews oppkjøpsforsøk av Handbryggeriet her.

Skriv en kommentar