Investor inn i Gulating

Gulating nevnes stadig når det er snakk om spennende øl i butikkstyrke. Nå har de styrket finansieringen i selskapet ved å hente inn en ekstern investor.

Investor inn i Gulating

I forrige uke ble hovedaksjonærene i Gulating, dvs familien Skår, enige med en ekstern investor om at han går inn på eiersiden med 2 millioner. Andel av aksjene blir utfra en verdivurdering på 40 millioner for hele Gulating konsernet.

Rolf Ivar skår forteller at han ble kontaktet etter at investoren hadde lest om Gualting i Finansavisen. Han forteller videra at de eksisterende eierne opplever dette omtrent som den dagen da Nøgne Ø fikk Hansa inn på eiersiden.
«Vi er ikke lenger alene om å sørge for at Gulating blir en suksess. Det innebærer også at Gulating kommer til å tørre å være uavhengige og selvstendige.»

Gulating Gruppen, som består av Ølutsalg, puber og distribusjon regner med å omsette for 45 mill. i 2016 og har som mål å nå 100 mill i 2018.

Investoren gjerne vil holde sitt navn hemmelig, men har ikke invendiger mot at vi skriver om dette.

Skriv en kommentar