7 Fjell øker med 140%

7 Fjell Bryggeri i Bergen er nå godt etablert og har kommet til et stadium der de mener det er på tide med en utvidelse.

7 Fjell øker med 140%

Nye tanker sett fra mesaninen som er bygget for tilgang.

Utvidelsen består i første omgang av nye gjæringstanker og vi tok en liten prat med Torvald Storaas for å få en liten innsikt i hva dette går i.

Hvorfor denne utvidelsen?

Bryggeriet er i en eksplosiv fase. Vi har vokst utrolig fort og det er viktig å holdet tritt med etterspørselen. Det siste vi ønsker er at folk ikke får tak i ølet vårt.

Hvor mye større blir bryggeriet?

Vi installerer 9 ny gjæringstanker og 2 nye bright beer tanker. Dette gir en økning på vel 140% i ren gjæringskapasitet. I totalt tankkapasitet er vi nå over 100 000 liter.

Hvilke nye muligheter gir dette?

Vi kan møte volumbehovet og samtidig har ledig tankkapasitet til eksperimentering og testing av nye varianter. Det sist har til tider vært vanskelig å få til med de begrensningene vi tidligere hadde.

Hva er din rolle i dette?

Jeg har vært ansvarlig for teknisk design, hatt oppfølging av leveranser og vært prosjektansvarlig for montering og ferdigstilling.

Vil denne utvidelsen føre til flere ansatte?

Ikke i første omgang. Tanken bak utvidelsen har hele tiden vært at dette skal kunne betjenes med den bemanningen vi har i dag.

Er det planer om ytterligere utvidelser?

Ja vi holder på med monteringen av et nytt tapperi, som skal kunne tappe på både flasker og bokser. Her er det fokus på å både øke kapasiteten, en bedre arbeidsflyt og dermed en enklere arbeidsdag i tapperiet. Dette henger tett sammen med det vi allerede har gjort og flyten mellom de forskjellige avdelingene i produksjonen.

 

Vi kommer selvsagt tilbake med informasjon om det nevnte tappeanlegget.

Skriv en kommentar