«Det er en tung dag for alle involverte»

Som Norges eneste gravitasjonsbryggeri har To Tårn vært å finne i hyller landet rundt siden oppstarten i 2012, men nå er det kroken på døren for bryggeriet i Trondheim.  Vi har snakket med en tungsindig daglig leder Børge Barlindhaug dagen etter offentliggjøringen av konkursen.

«Det er en tung dag for alle involverte»

Anders Christensen / Det står en-og-førti øl...

«Det er en tung dag for alle involverte, som har jobbet så hardt med å få til dette. Vi har jobbet veldig hardt den siste tiden for å få til alternative løsninger, men har ikke lyktes med å få til dette.» sier Børge til Ølportalen etter at det ble kjent at bryggeriet går til skifteretten. To Tårn kom forholdsvis tidlig på ølmarkedet i Trøndelag, i to ombygde vann- og sandtårn tidligere brukt til togdrift. Her var det satt opp et gravitasjonsbryggeri over tre etasjer, med bryggeri på toppen, fermentering i midten og bright tanker og tapping på bakkenivå. Oppsettet er Norges eneste gravitasjonbryggeri, og et av de få i Europa.

Foto: Anders Christensen / Det står en-og-førti øl… Anders Christensen / Det står en-og-førti øl...

Til tross for et forholdsvis begrensede produksjonslokale var To Tårn å finne over hele landet de første årene, mens de siste årene har blitt mer og mer lokalt distribuert. Selv om Børge understreker at årsaken til konkursen er sammensatt av mange forskjellige årsaker, så er han heller ikke i tvil om at markedet har skiftet retning radikalt de siste årene.

«Da vi startet var det ikke noe problem å selge over hele landet, selv med våre små volumer. Men etter hvert som det har kommet flere og flere lokale bryggerier til har de blitt prioritert, på bekostning av øl fra oss som ikke har vært lokalprodusert. Man ser også tredeling av bransjen, der man har industribryggerier og håndverksbryggerier som har gjort store investeringer med daglig arbeid. I tillegg har man fått veldig mange bryggerier som drives som en bigeskjeft, og som på langt nær har hatt så store investeringer som de som har dette som fulltidsarbeid. Disse tre kategoriene behandles likt av innkjøpere til en viss grad, og som resultat har man også fått et større fokus og press på pris.».

En gjennomgang av regnskapet til de norske bryggeriene som Ølportalen har gjort, viser at majoriteten av bryggerier ble drevet med underskudd i 2016. Kun 35% av de bryggeriene som produserer over 200HL i året har blitt drevet med overskudd, og kun 29% om man kun ser på det som Bryggeriforeningen selv kategoriserer som Små og Mellomstore Bryggerier. Selv om det når er over for To Tårn Bryggeri slik vi kjenner det i dag, så har Børge et håp og tro om at bryggeriet kan videreføres av nye eiere, og oppfordrer i samme slengen sine kunder til å fortsette å drikke trøndersk håndverksøl også etter gravølen. »

 

Bildene i artikkelen kommer fra Det står en-og-førti øl…

Skriv en kommentar