Bør du kjøpe aksjer i et bryggeri?

Det dukker fra tid til annen opp tilbud om å investere i nyoppstartede eller planlagte bryggerier. Vil dette være en god investering?

Bør du kjøpe aksjer i et bryggeri?

Det antas at det nå finnes rundt 250 bryggerier og «bryggerier» her i landet. Mange av dem drives av enkeltpersoner, familier eller små vennegjenger som ikke engang vurderer å legge ut aksjer for salg. Andre ordner finansiering gjennom innhenting av aksjekapital fra kjente og ukjente. Spørsmålet blir da om det vil være en god investering å sette deler av sparepengene i bryggeriaksjer.

For å ta det mest grunnleggende først. Aksjer er en alltid en langsiktig investering og horisonten er lenger i aksjer som ikke er børsnoterte enn den er via børsen, der det (nesten) alltid er mulig å komme seg ut forholdsvis raskt.

Blir du tilbudt aksjer i et bryggeri kommer dette gjerne sammen med argumenter på hvorfor du bør kjøpe deg inn i ølbransjen og hvorfor du bør kjøpe deg inn i nettopp dette bryggeriet. Jeg her konsekvent holdt meg borte fra slike investeringer, for å ikke blande roller, men jeg har gjort meg noen tanker om de forskjellige argumentene.

 

De dårlige argumentene:

 

«Øl er in»

Joda, det er det, men veksten er ikke så stor som den var og bransjen har en solid overkapasitet. Den tiden da utestedene oppsøkte småbryggerier for å hente øl er for lengst forbi. Nå er det en gjerne en større jobb å finne marked for ølet enn å brygge det.

«Det er mye penger i øl»

Dette er for så vidt sant om en ser på hva øl koster og hvor mye penger som er involvert, men den store profitøren er og blir staten, som grovt sett stikker av med 2/3 av det en øl koster i butikken. I tillegg bør det nevnes at 2/3 av småbryggeriene gikk med underskudd i 2016, som er de nyeste offentlig tilgjengelige tallene.

 

«Vi skal bli det neste store!»

Glem det. Dette skjer ikke med et bryggeri som må ut og hente finansiering fra privatpersoner de ikke har noen forhold til i utgangspunktet. «Det er en jungel der ute» og det trengs solide økonomiske muskler om en i det hele tatt skal nå topp 10 av norske bryggerier. Større muskler enn en får av 100 småinvestorer.

 

«De som står bak kan utelivsbransjen»

Et helt greit argument for å kjøpe aksjer i et utested disse starter opp, men produksjon av øl er noe ganske annet. Det trengs en mer spisset ekspertise og ikke minst låser det kapital mye lenger. I utelivsbransjen kan en hente ut forskudd ved å inngå langsiktige avtaler med de store bryggeriene og en trenger ikke betale første leveranse med øl før det meste av den bør være solgt. På andre siden av bordet er det ikke noen økonomisk forhåndshjelp å hente og en må i tillegg låse penger i utstyr, råvarer og lønn. På toppen av dette kommer tregheten på inntektssiden når utelivsbransjen får fra 14 dager til halvannen måneds betalingsutsettelse. Kort oppsummert blir pengeflyten en helt annen, uten at dette gjør utelivsbransjen til en dans på roser. Husk også at det er bryggeriet som sitter med kvalitetsansvaret for varene.

 

«De som står bak kan vin/brennevin»

Her blir også sammenligningen lite relevant. Det er stor forskjell på å produsere en ferskvare med rett kvalitet, i rette mengder og til rett tid og det å importere det en ser for seg at det lokale markedet vil ta unna i overskuelig fremtid. På selgersiden kan imidlertid denne erfaringen være meget god å ha med, enten i bryggeriet eller som partner.

 

Argumentene som må vurderes:

 

«De som står bak har startet en rekke bedrifter»

Dette kan fort være positivt i den forstand at de da bør kunne prosesser og ha lært av eventuelle tabber. Her bør en imidlertid grave litt dypere. Er bedriftene fortsatt i i drift?  Dersom dette ikke er tilfellet kan det være greit å se på grunnen til dette. Solgte vedkommende seg ut eller ble h*n presset ut? Var disse bedriftene i sammenlignbare bransjer? Er det snakk om en seriegründer som har gjort det til sin levevei å selge halvgode ideér?

 

«Dette området trenger et bryggeri»

Det finnes fortsatt byer og geografiske områder i dette landet som ikke har sine lokale bryggerier. Dersom dette er tilfellet for det aktuelle området, og planene er tilpasset dette, kan prosjekter som dette være spennende.

 

«Du kan vel hjelpe en venn?»

Å hjelpe en god venn i gang med noe kan gi en enorm tilfredsstillelse og det å bygge opp noe sammen kan forsterke vennskapet, men det kan og rive i stykker vennskapet om en blir uenige. Så lenge en har dette i bakhodet kan en gjerne investere i venners bryggprosjekter. Forvent bare ikke å få pengene raskt tilbake.  Sørg og for å sjekke at den som starter bryggeriet er klar over hvor mye arbeid et lite bryggeri medfører. En som startet for et års tid siden beskrev nylig sin arbeidsdag kort og konsist som: 08-16 + 19-22. Med andre ord mer enn livsstil enn en vanlig jobb.

 

 

De gode argumentene:

Sant å si finner jeg ikke noen direkte gode argumenter som kunne fått meg til å  investere sparepengene i et bryggeri, slik situasjonen i markedet er nå. De finnes nok, og da gjerne som varianter av det som er nevnt over, men husk at de ikke er gode uten at en kan grave litt rundt dem og finne at de står på solid grunn.

Jeg understreker at det ovenstående først og fremst gjelder produksjonsbryggerier. Dersom det f.eks. er snakk om en bryggeripub vil situasjonen bli en annen og geografi og mulig marked blir langt mer sentralt. Tilsvarende gjelder for «bryggeri». Disse som sender en mail til et bryggeri og en annen til en etikettprodusent for så å kjøre varene ut på markedet. Dersom de virkelig har et marked kan det være en grei investering, men døren til uteliv blir smalere og smalere og til dagligvarebransjen er det knapt mulig å komme gjennom den lille åpningen finnes.

 

 

Vis kommentar

  1. Vel skrive og stort sett rett. Einaste gode grunn til å starte eit bryggeri, er fordi du vil drive eit bryggeri…

Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.