Ølnorge i coronakrise

Bergen Beer Blog tar pulsen på en ølbransje i coronakrise.

Ølnorge i coronakrise

I Norge har det den siste tiden vært en overetablering av håndverksbryggerier. Allerede for 2-3 år siden ble det spådd bryggeridød, men først det siste året har vi sett tydelige tegn til det. Dyktige bryggerier som Aja, Ego, Eiker, Ekangersmuget og Skumbag la inn årene. Flere var ventet blant de små og mellomstore bryggeriene i et marked som sliter med små marginer, høye kostnader, utro kundemasse og beinhard konkurranse fra de litt større bryggeriene om hylleplass i butikker og linjeplass i barer.

Så kom Coronakrisen.

Plutselig var mesteparten av eksportmarkedet borte, og hele restaurantbransjen stengte etterhvert ned. For bryggerier som har 60-70% av omsettingen i HoReCamarkedet eller i eksportmarkedet er dette selvsagt krise.

VI ser allerede en mengde permitteringer i bryggeribransjen, og mange forsøker desperat å holde hodet over vannet med direktesalg fra bryggeriet og salg til butikker og Vinmonopolet.

Og vi vet nå at dette er ikke over på noen uker. Det kan ta lang tid, spådommene varierer fra et par måneder til et halvt år eller mer. Da er det ikke rart at vi ølglade blir bekymret, for vi ønsker jo ikke at når alt dette er over har mengder av dyktige norske bryggerier gått over ende, og vi sitter igjen med en fattigere ølscene.

Jeg tok en runde og spurte en håndfull bryggerier om hva de tenker om dette.

Haandbryggeriet, Ægir Bryggeri, Nøgne Ø, Kinn Bryggeri, Hogna Brygg, 7 Fjell Bryggeri og Lysefjorden Mikrobryggeri svarer på enquête, og leder i Bryggeri og Drikkevareforeningen, Erlend Fuglum kommenterer.

 

 – Hvordan har Corona-krisen påvirket dere så langt?

Stefan Hansen, Haandbryggeriet:
«Forutsigbarheten er borte. Nye spennende prosjekter som skulle slippes er utsatt, mesteparten av oss er permittert, og vi kan ikke gå på pub og ventilere over en Humlesus.»

Evan Lewis, Ægir Bryggeri:
«Stenging av eigne serveringsteder, horeca-salet har forsvunnet. Har framleis godt sal gjennom daglegvare og vinmonopolet. Vanleg produksjon enn så lenge.»

Sverre Øverland, Nøgne Ø:
«Først, og viktigst, de nasjonale restriksjonene innført mht smittevern er riktige og viktige. Disse implementeres for at vi som samfunn, og mennesker, skal få slippe å måtte ta de umulige valgene ift hvilke individ som skal få livreddende behandling og hvilke som blir overlatt til seg selv. Dernest – Nøgne Ø er heldige som har brorparten av sitt volum solgt og distribuert via Vinmonopolet og dagligvare. Det betyr at vi fremdeles har to ben å stå på i motsetning til mange mindre bryggerier i inn- og utland. Som for alle andre, så er nå alt av salg til uteliv, arrangement, festivaler, taxfree og eksport borte.»

Espen Lothe, Kinn Bryggeri:
«Vi har permittert 3 på fulltid og 3 på halv tid, inkludert meg sjølv. Horeca er jo heilt borte. Det var jo synd, akkurat no som vi syntest det gjekk så bra…»

Liv Bogen, Hogna Brygg:
«Avlyste arrangement og salg horeca.»

Jens Eikeset, 7 Fjell Bryggeri:
«For vår del forsvant 80% av volumet over natten, med nedstenging av utelivet nasjonalt.»

Rune Birkeland, Lysefjorden Mikrobryggeri;
«Vi har merket at det er blitt ganske stille i markedet, men blir oppfordret av vår distributør til å holde ut. De mener at lokalmat og drikke vil kunne gå opp i salg, det er de store produsentene som antagelig kommer til å bli hardest rammet hvis de må stenge ned driften.»

 

 – Hvilke tiltak har dere satt i gang på grunn av den?

Stefan:
«Permitteringer, redusert drift og andre tiltak.»

Evan:
«Nokre få permitteringar, utsetjing av investeringar, forhandling av avtaler med banken for å få ein avdragsfri periode for tilbakebetaling av lån, økt salgsinnsats til daglegvare.»

Sverre:
«Vi har permittert alle årsverk knyttet til salg til inn- og utland da det ikke er noen kunder å prate med. Distribusjon til grossist er avtalebasert og går av seg selv. Permitteringer kan benyttes når det er tiltro til at perioden med uro og lavere ordreinngang er forbigående. Det er den – til en viss grad. Men – dette vil ha varige følger for alle bransjer, men især for bryggeribransjen. Krisen vil gi et paradigmeskifte da omsetningsnivå og marginer vil være på et annet nivå enn før – av flere årsaker: Tap på fordringer i kjølvannet av konkurser, innfrielse av husleiegarantier (flere av oss garanterer husleie på vegne av kunder), bortfall av kunder i en lengre periode, en hel høysesong for øldrikking forsvinner (alt fra russetid, EM, festivaler, sommer, mm), valuta i kollaps, mm. Jeg vil følgelig tro at alle bryggerier vil måtte kutte årsverk i kjølvannet av krisen for å innrette seg etter en ny hverdag. Også Nøgne Ø.

Espen:
«Vi prøvar å jobbe slik at om nokre blir smitta så kan andre ta over. På denne måten har vi backup.»

Liv:
«Smittevern, stengt bryggeriutsalg, permittering.»

Jens:
«Vi har permittert hele staben, foruten undertegnede og Bobby Hall, som er den på huset som kan operere både brygghus, kjeller og tapperi. I tillegg lanserer vi egen webshop på www.7fjellshop.no i midten av uken, så hele Bergen Kommune kan få de ferskeste batchene av det beste ølet levert på døren. Rett fra tank og inn på kjølelager, så i bil og rett til kjøleskapene i de Bergenske hjem.»

Rune:
«Permitteringer, og få opp bryggeriutsalg.»

 

 – Hvordan ser du for deg fremtiden for ditt bryggeri hvis dette drar ut?

Stefan:
«Veldig mørk. Jeg er bekymret for gode vennebryggerier og ikke minst den fantastiske kundemassen vår. Det er beintøft å drive pub i Norge, og masse er gjort av ildsjeler som startet med en god tanke, kjærlighet for øl og to tomme hender og det er vondt å se alle som sliter.»

Evan:
«Heldigvis har me sal i daglegvare, men loklasal (særleg i eigen bryggeripub) er ein viktig inntekskilde for oss. Mister me heile sommarsesongen er det mange millioner i inntekter som forsvinner.»

Sverre:
«Blir jo selvsagt bare spekulasjoner, men i verste fall må vi drifte utfra at salg utelukkende vil være gjennom pol og dagligvare. Det er jo et utrolig kjedelig scenario, så håper absolutt at det vil være mer enn hyller å selge til på litt sikt.»

Espen:
«2020 blir nok ikkje eit godt år, nei. Men vi har hatt gode volum på polet så vi håpar at det ikkje går så langt at dei butikkane også blir stengde ned. På daglegvare har vi vore på oppadgåande form siste året, så polet og DV skal halde oss flytande ei god stund. Men vi er heilt avhengige av å redusere kostnadane for å få det til å gå i hop.»

Liv:
«Om daglivare og polsalg holder seg går det bra. Vi har liten andel horeca.»

Jens:
«Vi har solide eiere og en solidarisk bank, men dette kan bli dramatisk for mange om det virkelig drar ut. Det knytter seg naturlig nok også en del usikkerhet hvordan landskapet ser ut på andre siden. Hvor mange av våre kjære kunder har rygg til å bære dette?»

Rune:
«Jeg tror vi skal kunne kommet bra ut av dette hvis vi ikke går konkurs. Vi har ikke har så mange horecakunder så håper vi på at folk kjøper litt mer av våre butikk og poløl»

 

 – Hvilke tiltak fra myndighetenes side mener du hadde hjulpet din bedrift?

Stefan:
«Jeg forventer meg ingenting. Bransjen vår er alltid blitt behandlet elendig fra politikernes side. Alle dytter KrF foran seg og oppfører seg nesten som om KrF hadde rent flertall. Vi har oljeformuen å falle tilbake på, samtidig som det er et fantastisk verktøy for statsbudsjettet så er det også en gigantisk sovepute for politiske tiltak for å blant annet demme opp for handelslekkasjen til Sverige. Tiltakene blir fort rettet mot store selskap med gode lobbyister. Det spørs veldig hvor lenge dette drar ut. Vi har ikke akkurat gode marginer i denne bransjen fra før av. Hvis det er fortsatt stengt om 3 måneder så er vel ødemark mest beskrivende. Når det er sagt så må jeg si at jeg har vær veldig fornøyd med Erlend og gjengen i BROD sitt trøkk på vegne av medlemmene.»

Evan:
«Avdrag for tap på fordringar mot alkoholavgifter, redusert avgifter, nye tiltak som kan ta knekken på grensehandelen.»

Sverre:
«Tiltakspakken har vært fantastisk så langt! Vi er heldige som har regjering og storting som står sammen i nasjonale kriser og gjør det som må til for at arbeidstakere og arbeidsgivere skal få bedre forutsetninger for drift også etter at krisen er forbi. For bryggerinæringen hadde det også vært til stor hjelp om særavgifter kunne fjernes, senkes eller utsettes i en periode.»

Espen:
«Eg er veldig positiv til forslaget om å kunne trekke tap på fordringar av på alkoholavgiftene. Vi risikerer at mange av kundane våre i horecabransjen ikkje overlever og då vil bryggeria tape ytterlegare pengar.»

Liv:
«Kutt særavgift, da kan vi holde drifta igang, med vedlikehold og utvikling av nye produkter ved siden av produksjonen.»

Jens:
«Hvis tiltakene virkelig skal hjelpe, så må fokuset flyttes fra lån og utsettelser til å faktisk ettergi skyldige avgifter. For bryggeriene sin del, så er det spesielt særavgifter det bør lobbieres for å stryke i perioden. Et annet særdeles enkelt grep som kan og bør gjøres, er å gjøre netthandelsbevillinger nasjonale, heller enn kommunale som de er i dag. Hvor latterlig utdatert er det ikke at vi kan selge øl på nett, men bare til innbyggere i Bergen Kommune? På Amazon og AliBaba kan du bestille hva du vil, fra hvor du vil med ett klikk. Her er det på tide at norske politikere våkner og lukter på humlen.»

Rune:
«Permitteringsreglene er bra. At man får utsatt mva og redusert avgift er også bra, men forskyver bare problemene.»

 

 – Hvordan tror du bransjen ser ut om 3 måneder?

Evan:
«Det var mange økonomiske svake småskalabryggeri før denne krisen, og mange kjem til å stenge. Mange utestadar kjem og til å forsvinne. Så rett og slett færre aktørar. I det lange løpet er det fleire som kjem til å slite i lang tid framover som vil og kunne føre til ytterligare stengingar. Dei som overlever dei neste 3 (og dei neste 12 månadene) kan komme sterkare tilbake.»

Sverre:
«Vil ikke spekulere i hvor lang tid dette vil ta. Men – den største endringen i kjølvannet av denne krisen vil være en konsolidering av utelivsbransjen. Denne prosessen var allerede i gang før krisen inntrådte, men vil nok akselerere nå. Aktører med likviditet og soliditet vil ha fortrinnsrett på de beste lokalene i Norges største byer. Det er selvsagt både fordeler og ulemper ved en slik utvikling. Jeg vil også tro at flere bryggerier velger å legge ned sin virksomhet i tiden som kommer.»

Espen:
«Eg trur vi vil sjå at ein del ikkje har overlevd. Hugs på at 2019 var annus horribilis for norsk handverksøl og mange var allereie bakpå økonomisk ved inngangen til 2020. Dette er synd at det kan bli slik. Det vil ta lang tid å bygge opp at norsk handverksøl. Men tross alt er det jo ikkje SÅ viktig det vi driv med. Liv og helse er nokre divisjonar over det å bryggje øl, så vi fokuserer på det.»

Liv:
«Er redd for at utvalget av småskalabrygg er kraftig redusert.»

Jens:
«Det er umulig å spå. Alt avhenger av hvor lenge det varer. Man trenger nok ingen krystallkule for å mene at dette blir tøft både for uavhengige skjenkesteder og uavhengige bryggerier. Nå er det bare å krumme nakken, tenke utenfor boksen, og forøvrig stay the fuck home.»

Rune:
«Jeg tror det er mange som har lagt ned bryggeriene sine. Dette er noe som allerede lå i kortene pga den strenge økonomien i denne bransjen, men dette kan bli spikeren i kisten for mange.»

 

Erlend Fuglum, Bryggeri og Drikkevareforeningen kommenterer:

«Politikerne måtte gjøre noen helsepolitisk nødvendige vedtak for halvannen uke siden. Det har hatt store og direkte konsekvenser for vår bransje.

Over natten ble svært store deler av markedet vårt fjernet for en lang periode. I foreningen får vi nå fortvilte telefoner fra bekymrede produsenter.

Tilbakemeldingene fra de du har snakket med er veldig gjenkjennelige.

Bryggerinæringen rammes nå på mange måter dobbelt.

Først av full ordrestopp og null nysalg fra nedstengt uteliv, restaurant og hotell, avlyste konserter og arrangementer og en festivalsesong som mest sannsynlig er helt tapt. Som kjent har mange bryggerier en veldig stor andel av salget sitt gjennom disse kanalene. Noen mister også mye salg gjennom stengt taxfree og stopp i eksportmarkedet. Vi ser antydning til noe økt salg i dagligvare, men det kompenserer selvfølgelig ikke for tapet. I tillegg er det jo mange bryggerier som ikke kan selge særlig (mer) i dagligvare, da hoveddelen av produktene deres er sterkere enn butikkøl.

Så rammes vi som sagt også dobbelt fremover, at vi ikke får betalt for varer som allerede er levert til utelivet og som vi allerede har betalt inn avgifter for. En forventet serie med konkurser i utelivs- og restaurantbransjen vil være et nytt hardt slag inn i alle bryggerienes økonomi, med store tap på fordringer.

Da vi så hva politikerne vedtok for å stoppe smittespredningen, gikk vi umiddelbart i politisk aksjonsmodus. Vi jobber nå døgnet rundt med å opplyse Storting og regjering om hvordan bransjen vår rammes – og lobber for målrettede økonomiske tiltak. De viktigste grepene vi jobber for er:

  • Utsatt innbetaling av særavgifter. Vil umiddelbart lette likviditeten for produsentene kraftig.
  • Det er ikke nok med de utsettelsene som har kommet på mva og arbeidsgiveravgift (og et lite kutt i den siste). Det hjelper helt akutt, men større avgiftskutt må til. Ellers opparbeider vi bare stor avgiftsgjeld og det eneste vi har oppnådd er å utsette konkursene noen måneder. Utsatte avgifter kompenserer heller ikke for en lang periode med tapte inntekter. Det offentlige må rett og slett bidra med å kutte utgifter.
  • De avgiftene som utsettes må vi få betale ned over lengre tid på den andre siden av krisen.
  • Gjeninnføre muligheten til fradrag for særavgifter ved tap på fordringer. Det vil skjerme oss litt for smellen fra uteliv. Vi får allerede meldinger om at bryggeriene sliter med å få betalt for varer de leverte før det smalt. Og det skulle bare mangle: Vi risikerer at vi betaler inn avgifter på varer som aldri blir solgt til forbruker og dermed ikke konsumert.

Nå handler alt om å jobbe beinhardt for å sikre at flest mulig av medlemmene våre overlever krisen. Hvordan det ser ut på den andre siden avhenger veldig av om politikerne leverer nye tiltak raskt nok.»

Bergen Beer Blog

Skriv en kommentar