2 vinnere av Årets Ølhund 2021

De siste årene har de litt over 200 norske bryggeriene måttet importere sine råvarer fra utlandet, etter at kommersiell malting opphørte i Norge på 80-tallet. Årets Ølhunder har vært meget viktige brikker i å endre dette, og gjort det slik at norske øldrikkere igjen kan drikke norsk øl laget av norske råvarer.

2 vinnere av Årets Ølhund 2021

Det er en historisk begivenhet når Bryggeriforeningen nå for første gang i historien deler utmerkelsen Årets Ølhund mellom to personer, og skaper historiens første Ølhunder. Med økning i antall bryggerier har det også kommet et behov og en etterspørsel etter mer lokale råvarer, og noen innovative bønder med gründerspirit møtte kallet.

To som har vært fremst i denne innovasjonen de siste årene, er Arne Nicolai Bøhmer og Tyson Weaver. For denne innsatsen bellønnes det nå med utmerkelsen Årets Ølhunder 2021. Fra hvert sitt sted i landet har disse to fremsnakket den norske bonden, lokale råvarer og viktigheten av å skape lokale produkter for lokalt øl. Der norske bryggerier tidligere har måttet få maltet sitt fra land som Belgia, Tyskland og England, kan de nå få det fra norske produsenter som Norsk Malt AS og Bonsak Gårdsmalteri.

Malten som norske malterier leverer er av høy kvalitet, og øldrikkere landet over får stadig oftere nyte øl brygget med norsk malt. Arne og Tyson har vært viktige spydspisser i denne utviklingen, og denne oppmerksomheten er veldig fortjent for en bransje som har blitt en essensiell del av utviklingen i øl-Norge.

Pressemelding fra Bryggeriforeningen:

Maltprodusentene Arne Bøhmer og Tyson Weaver er Årets Ølhunder 2021

Et godt øl forutsetter gode råvarer, og for å produsere malt som holder jevnt høy kvalitet kreves det spesialkompetanse. For første gang deles utmerkelsen «Årets Ølhund» mellom to personer. Arne Nicolai Bøhmer og Tyson Weaver har begge bidratt til at norske håndverksbryggerier nå får tilgang på norsk malt av den beste kvaliteten.

Det har vært en fantastisk utvikling i mangfoldet av spennende ølsorter på markedet de siste årene. Økt fokus på, og kunnskap om råvarenes opprinnelse, gjør at mange bryggerier i Norge nå gjerne vil ha norske råvarer for å produsere øl med lokal tilknytning, historie og nye smakskombinasjoner.

Det har imidlertid ikke vært mulig å oppdrive norske malt til ølbrygging siden 1980-tallet (med unntak av i noen miljøer i Trøndelag og på Vestlandet).  Mens det ble maltet korn overalt i Norge på 1800-tallet, var ble det siste norske malteriet stengt hos Ringnes for nesten 40 år siden.  Siden da har det meste av malt til ølbrygging blitt importert fra land som Finland, England, Belgia og Tyskland.

På Stor-Gaalaas Gård på Furnes har Arne Nicolai Bøhmer drevet Norsk Malt AS siden 2013.  Det første ølet som ble lansert med malt fra Bøhmer kom i 2015 fra Nøgne Ø. Hele prosessen fra såkorn til ferdig malt er ivaretatt på samme sted. Det legges mye tid i produksjonen, med få maskiner involvert i prosessen. – Malt er som druer, sier Arne Bøhmer. – Man kan smake forskjell på norsk og utenlandsk malt og man kan smake forskjeller ut fra jordsmonn og sesonger.

På Skogn i Trøndelag driver Tyson Weaver malteriet Bonsak Gårdsmalteri. Tyson har en mastergrad innen fornybar energi og et doktorgradstipend fra NTNU innen fornybar energi og vannkraft, og bruker sin vitenskapelige bakgrunn når han produserer malt til ølproduksjon. Smaken av «trøndersk terroir» har på kort tid blitt svært ettertraktet blant norske bryggerier.

Utmerkelsen Årets Ølhund ble først gang delt ut i 1973. Prisen går til «personer som på uegennyttig grunnlag har gjort norsk øl store tjenester». Tidligere prisvinnere teller bl.a. Rolv Wesenlund, Jahn Otto Johansen, Odd Børretzen, Kari Svendsen, Pondus, Ølportalen og Staysman.

Skriv en kommentar