Vinmonopolet åpner minst syv nye butikker i 2022

I november vedtok Vinmonopolets styre fire nye steder for butikketablering. I tillegg har de syv andre steder fra tidligere vedtak, hvorav trolig minst tre lar seg åpne i 2022.

Vinmonopolet åpner minst syv nye butikker i 2022

@Vinmonopolet

Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2022, forutsatt at de finner egnede lokaler i den enkelte kommune. Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De fire nye butikkene vil bli lokalisert i:
Ranemsletta i Overhalla i Trøndelag
Strindheim/Leangen i Trondheim i Trøndelag
Bjørkheim i Samnanger i Vestland
Gimsøy i Skien i Vestfold og Telemark

De syv butikkene vedtatt tidligere vil bli lokalisert i:
Alti Futura Senter i Kristiansund, åpner mars 2022
Noresund i Krødsherad i Viken, åpner trolig i april 2022
Tasta Senter i Stavanger, åpner våren 2022
Oslo, Sand i Nord-Odal i Innlandet, Bergen og Råde i Viken er også tildelt pol, men i disse fire kommunene leter de fortsatt etter relevante lokaler, og en åpning i 2023 virker dermed mer realistisk for disse tre kommunene.

– Vi har åpnet godt over 200 pol de siste 20 årene. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, når blant annet bosettingsmønster, turisme og handel på stedet tilsier det. At alle butikker skal dekke egne kostnader vil gjelde som før. Det er stadig mer krevende å finne steder for lønnsom etablering av nye butikker. Derfor er vi godt fornøyd med at Styret kunne vedta fire nye steder som vi håper å åpne raskest mulig neste år. Disse etableringene vil bidra til å bedre tilgjengeligheten i distriktene ytterligere, sier kjededirektør Linda Frid Andresen.

Etableringskriteriene
Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

Detaljhandel, antall millioner kroner i omsetning og hvilke bransjer som er representert på kommunens største tettsted
Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud, turisme, forbipasserende, etc.)
Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
At nyetableringen dekker sine egne kostnader
Alle butikkene som foreslås etablert i 2022 vil dekke egne kostnader.

– Av hensyn til både Vinmonopolets alkoholpolitiske legitimitet og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere økonomisk trygge etableringer, sier Andresen.

Om Overhalla, Samnanger, Trondheim og Skien
Overhalla i Trøndelag er en tradisjonsrik landbruks-, skogbruks- og fiskerikommune som i dag står på flere ben; særlig innen industri og lakseturisme. Kommunesenteret Ranemsletta utvikles stadig og har et levende handelsmiljø med en imponerende bredde i tilbudet.

Bjørkheim i Samnanger i Vestland ligger drøyt 40 km øst for Bergen, på vei mot Hardanger og hyttefeltet på Kvamskogen. Bjørkheim er det naturlige handelsstedet for Samnangers innbyggere og de nærmere 6.000 bilistene som daglig passerer stedet. Bjørkheim utvikles raskt og er derfor et naturlig etableringssted for Vinmonopolet.

Området Strindheim/Leangen i Trondheim er i dag gjenstand for massiv utbygging, en bydelsutvikling som i norsk sammenheng trolig bare kan sammenlignes med Bjørvika i Oslo og Fornebu i Bærum. Ikke bare er det mange innbyggere og mye handel i området, her finnes også pulserende knutepunkt.

Området Gimsøy i Skien ligger noen kilometer sør for sentrum og vil være en naturlig plassering av Vinmonopolets butikk nummer 2 i kommunen. Området ligger sentralt i Grenland, har god infrastruktur, mange innbyggere og mye handel.

Ved utgangen av 2021 har Vinmonopolet 339 butikker i drift, 346 butikker inkludert de syv som ennå ikke er åpnet. 94,8 prosent av befolkningen bor i kommuner med eget Vinmonopol, mens 97,8 prosent av befolkningen bor i en kommune med pol eller nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.

Vinmonopolet har nettbutikk (www.vinmonopolet.no), app og kundesenter (tlf. 22 01 50 00) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning.

Pressekontakter:
Kommunikasjonssjef Jens Nordahl, mob. 951 36 790
Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen, mob. 416 19 201

Nærmere om de valgte stedene
Overhalla i Trøndelag
Overhalla ligger i gamle Nord-Trøndelag, snaut 30 km nordøst for Namsos. Kommunen teller 3.900 innbyggere og folketallet har steget jevnt med ca. 300 personer siden 2010.

Kommunesenteret Ranemsletta fremstår som et godt vedlikeholdt og kompakt bygdesentrum med overraskende stor bredde i handelstilbudet. Her finnes en stor dagligvarebutikk, apotek, sport, bokhandel, gullsmed, optiker, blomsterbutikk, fargehandel, kiosk, frisør og café. Årlig handel i sentrum er med dette noe over 100 millioner kroner. Noen kilometer unna ligger en jernvarebutikk på Skogmo; i retning mot Namsos ytterligere en dagligvarebutikk. Total butikkhandel i Overhalla var i 2020 rundt 140 millioner kroner.

Daglig passerer 3.500 biler Ranemsletta på fylkesvei 17.

Namsen, en av Norges beste lakseelver, renner gjennom kommunen og bidrar til betydelig verdiskapning, både innenfor overnatting, servering og handel. 29 tonn laks ble fisket opp i 2019. Namsen tiltrekker seg mange laksefiskere, både norske og utenlandske, noe som medfører et betydelig oppsving for kommunen fra juni og ut august.

Overhalla fremstår som en solid distriktskommune i flott utvikling og er basert på overstående et naturlig etableringssted for Vinmonopolet.

Samnanger i Vestland
Samnanger ligger omtrent 40 km øst for Bergen, i overgangen mot Hardanger. Kommunen teller 2.500 innbyggere og har hatt jevn vekst i folketallet siden 2010. De fleste bor i og rundt Bjørkheim sentrum.

Bjørkheim er et sted i rask endring og fremstår i stadig økende grad som et nødvendig stoppested på riksvei 7, om man er på vei til Kvamskogen eller Hardanger fra Bergen.

Bjørkheim hadde en samlet omsetning i 2020 på ca. 130 millioner kroner fordelt på to store dagligvarebutikker, samt flere mindre butikker som blant annet omfatter sport, ullklær (Safa), bunad og frisør.

Det moderne Bjørkheim ble etablert så sent som i 1985. Samnangers 16 små grendebutikker har med årenes løp blitt til to store dagligvarebutikker på Bjørkheim, begge med god beliggenhet mot fylkesvei 7 som har en årsdøgntrafikk på 5.300.

Særlig er Bjørkheim et praktisk stoppested for forbipasserende som skal til en av Kvamskogens 2.800 hytter. Provianterende hyttegjester og den raske utviklingen av Bjørkheim gjør at vi forventer betydelig handelsvekst på Bjørkheim i årene som kommer.

Strindheim/Leangen i Trondheim
Strindheim/Leangen utvikles som bydelssentrum i årene fremover. Området rundt har lenge vært i rivende utvikling og er et av Norges største pågående bolig- og bydelsprosjekter, nesten på linje med utviklingen i Bjørvika eller Fornebu.

Det ferdigstilles årlig rundt 1.000 nye boliger i nærområdet; ytterligere 20.000 boliger er planlagt. Handelen er betydelig. Området er også et viktig knutepunkt, både infrastrukturelt og kollektivt.

Vinmonopolets nærmeste butikker på Lade og Valentinlyst er begge blant landets største og trenger avlastning.

Gimsøy i Skien
Området Gimsøy i Skien ligger noen kilometer sør for sentrum og vil være en naturlig plassering av Vinmonopolets butikk nummer to i kommunen. Området ligger sentralt i Grenland, har god infrastruktur, mange innbyggere og mye handel.

Skriv en kommentar