Nærmer seg 10000 bryggerier i USA

2022 kan bli året da de runder 10.000 bryggerier i USA.

Nærmer seg 10000 bryggerier i USA

Utviklingen i antall amerikanske bryggerier har vært enorm de siste ti årene.
For drøye ti år siden, i 2011, var det 2670 registrerte bryggerier i Statene.
Siden har det ekspandert ettertrykkelig med bryggerier.

I fjor var det 8884 registrerte bryggerier og da avtok vekstraten på grunn av pandemien.

Slik som her hjemme, har det vært utfordrende å drive et bryggeri i USA, med mangel på aluminiumsbokser og koronarestriksjoner som bare to av utfordringene.

Men det stopper ikke de ølgale amerikanerne fra å fortsette å investere i nye bryggerier. Det er anslått at rundt 710 bryggerier er startet og kun 176 har forsvunnet i løpet av det siste året. Det er ingen eksakte tall ennå, men det meste tyder på at de vil lande på rundt 9.400 bryggerier ved årsskiftet.

Den amerikanske håndverksølbryggeribransjen er slett ikke en liten næringsvirksomhet. I 2020 bidro bransjen med over 62 milliarder dollar til den amerikanske økonomien. Næringen genererte også rundt 400.000 arbeidsplasser, hvorav 140.000 arbeidsplasser er direkte knyttet til bryggeriene og deres drift.

I 2022 forventer Brewers Assosiation at enda flere bryggerier kommer til, selv om man tror det vil ta tid før fatsalget av øl er tilbake på 2019-nivå. Fremfor alt tror de på en økning i ølsalget ved de ulike bryggeriene og bryggeripubene.

Kanskje vil USA nå det magiske tallet på 10 000 bryggerier allerede i 2022?

Skriv en kommentar