Alkoholinntak påvirker hjernens aldring

En ny studie om alkoholforbruk og hjernevolum viser at bare en øl om dagen var knyttet til en aldringseffekt av hjernen.

Alkoholinntak påvirker hjernens aldring

Selv om tidligere forskning har vist positive effekter av nøktern alkoholinntak, har en ny studie fra University of Pennsylvania om hjernens påvirkning av alkoholkonsum vist at selv lett til moderat alkoholinntak kan være forbundet med senere kognitiv nedgang.

Forskere vurderte data fra mer enn 36 000 middelaldrende og eldre voksne – omtrent dobbelt så store som lignende studier – som delte helseinformasjon med UK Biobank, inkludert livsstilsundersøkelser og hjerneskanninger.

De fant at jo flere som meldte om daglig alkoholinntak, desto sterkere er assosiasjonen til tap av hjernestoff. Hver enhet alkohol, som en halvt glass øl eller vin, lagt til en persons daglige gjennomsnitt var knyttet til et større tap av hjernevev.

Mens studien ikke så ut til å bevise et årsak-virkningsforhold, sier forskerne at stordrikkere kunne ha mest nytte av å legge merke til denne trenden.

«Å kutte ned på nattens siste drink kan ha en stor effekt når det gjelder hjernealdring.» sa Remi Daviet, medforfatter av studien, i en pressemelding.

Deler av hjernen dør når man aldres

Det er normalt å miste hjerneeffekt litt etter hvert som du blir eldre, og det gjenspeiles i hjernens fysiologi.

Studier har vist hvordan normal kognitiv nedgang er ledsaget av tap av grå substans, de delene av hjernen som utfører hoveddelen av informasjonsbehandlingen. Resten av hjernen omtales som hvit materie, ettersom forbindelsene mellom deler av hjernen vises som hvite grener på en hjerneskanning.

Teamet på University of Pennsylvania fant reduksjoner i det totale hjernevolum – inkludert grå og hvit substans – assosiert med ulike nivåer av drikking. For å sette det tapet i sammenheng, sammenlignet de det med endringene som vanligvis oppstår med aldring.

Å gå fra et gjennomsnitt på null drinker per dag til en om dagen var assosiert med to års aldring hos et utvalg av 50-åringer. Forholdet ser ut til å være omtrent eksponentielt, bemerket forfattere, da det å gå fra null drinker til fire var knyttet til mer enn 10 år med aldring av hjernen.

Risiko selv ved normalt inntal

Nivåene av alkoholforbruk knyttet til hjerneforandringer var innenfor nasjonale retningslinjer (amerikanske) for å drikke trygt, så forskerne bak studien ber om en ny titt på standardene.

For eksempel anbefaler National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism at kvinner i gjennomsnitt ikke drikker mer enn en enhet per dag, og sier at menn kan ta to enheter om dagen. Hvis man drikker dette daglig, kan slikt inntak tyde på potensiell skade på hjernen.

Når det gjelder for hele uken, var det å drikke mindre enn en drink om dagen i gjennomsnitt knyttet til minimalt tap av hjernevev, eller omtrent et halvt år med aldring.

«Det faktum at vi har en så stor størrelse på studien, gjør at vi kan finne subtile mønstre, selv mellom å drikke en halv øl og en øl om dagen,» Gideon Nave, en av forskerne bak studiet og fakultetsmedlem ved Penn’s Wharton School.

Skriv en kommentar