Aass Bryggeri trekker seg fra Bryggeriforeningen

Et av landets største bryggerier trekker seg fra Bryggeriforeningen.

Aass Bryggeri trekker seg fra Bryggeriforeningen

Det ble i dag klart at et av landets største bryggerier, Aass Bryggeri, trekker seg fra Bryggeri- og Drikkevareforeningen. Aass Bryggeri er landets eldste bryggeri og ble etablert i 1834 i Drammen, og faktisk var Jens Landmark Aass med på å stifte Den norske Bryggeriforening i 1901. Daglig leder Christian A. K. Aass på Aass Bryggeri legger ikke skjul på at de siste års endringer i eierstruktur hos industribedrifter er utfordrende, og en av årsakene til at bryggeriet nå har valgt å melde seg ut av Bryggeriforeningen.

For oss er norsk eierskap viktig, og derfor tror vi at vi kan gjøre mer utenfor Bryggeriforeningen nå, sier daglig leder Christian A. K. Aass

– Bransjen har endret seg mye de siste årene, noe som resulterer i at 90% av volumet blant foreningens medlemmer nå er styrt av utenlandske eiere. Dette vil nok være med på å endre rammevilkårene og sakene i foreningen, da internasjonale giganger naturlig nok har andre prioriteringer og fokus enn den norskeide industrien. Derfor fant vi det mest naturlig å trekke seg ut av foreningen nå, og heller prøve å påvirke så godt vi kan utenfra, sier Christian til Ølportalen.

Bryggeri- og Drikkevareforeningen består av 137 bryggerier i Norge av både liten og stor størrelse, og jobber for å ivareta medlemmenes interesser ovenfor myndigheter, forbrukere, kunder og samfunnet generelt. Spesielt etter at Petter Nome overtok som direktør i 2009 har foreningen fått en langt mer aktiv rolle ovenfor forbruker og politikere, og foreningen økte medlemsmassen enormt gjennom 2010-tallet. Denne utmeldelsen slår sprekker i foreningen, og kommunikasjonsjef Hege Ramseng uttrykker tristhet i samtale med Ølportalen.

– Det er trist at Aass Bryggeri har valgt å trekke seg fra foreningen, da de har vært et viktig medlem gjennom alle år. Bryggeri-Norge har stått sammen i mange år og har løftet omdømmet til øl, og dette har vært instrumentalt for at man i dag snakker om en aktiv mat- og drikkekultur i Norge. Spesielt i disse tidene med geopolitisk utrygghet, økte råvarepriser og usikkerhet på markedet, føles det viktigere enn noen gang å sammen som en bransje, avslutter Ramseng på telefon til Ølportalen.

Hege Ramseng i Bryggeri- og Drikkevareforeningen sier foreningen står stødig til tross for utmeldingen Aass Bryggeri.

Aass Bryggeri er ikke det første store bryggeriet som er utenfor foreningen, da bryggerier som Grans Bryggeri og Lervig begge har valgt å være utenfor foreningen. Det sender dog et ganske sterkt signal når en av foreningens eldste og største medlemmer nå trekker seg ut av foreningen, spesielt i lys av at det nylig annonserte oppkjøpet av Hansa Borg Bryggerier til danske Royal Unibrew. Både Hege og Christian er veldig klare på at dette er en utmelding uten dramatikk, til tross for at signaleffekten.

– Vi kommer nå til å bruke tiden og ressursene våre utenfor foreningen et års tid, og vil fortsette å jobbe for de tingene vi står inne for. Norsk eierskap, fokus på norskeid industri, opprinnelsesmerking og et fortsatt arbeid for miljøsaker. Aass Bryggeri har hele tiden jobbet for å fremme ølkulturen gjennom vårt medlemskap i Bryggeriforeningen, og det skal vi fortsette med også nå som vi er ute av den, avslutter Christian Aass.

Skriv en kommentar