Små Vesen gjør store endringer

Små Vesen gjør store endringer

De siste årene har Valdres- bryggeriet Små Vesen opplevd jevn og god vekst, og har fått et solid fotfeste spesielt lokalt. Som et resultat av større interesse for ølet de produserer, samt et økende antall besøkende, har Små Vesen nå satt i gang utviding og et unikt konsept.

Interaktiv og digital historiefortelling

Bryggeriet ligger bare noen hundre meter unna Noraker Rakfisk, en gård som drives på 12. generasjon Noraker. Sammen har de fått støtte til å utvikle «Fermenteringsveien», et helt unikt samarbeid mellom mat og drikke.

Nytt, midlertidig kjølerom montert og i bruk, som er med på å holder ølene ferskere lengre.

«I gamle dagar viste ein ikkje kva som skjedde når dei brygga øl eller la ned rakfisk, dei gjorde det med gamle tradisjoner, tru på dei små, underjordiske vesen og overtru. I dag veit me at dette er fermentering, og Noraker rakfisk og bryggeriet Små Vesen deler både denne historia og fermenteringa av produkter, i tillegg til ein felles veg og ikkje minst god tilgang på rein fjellvatn.» sier bryggmester Espen Blåfjelldal til Ølportalen.

Med støtte fra Innovasjon Norge har de satt opp en digital historiefortelling, der tilreisende kan scanne QR koder eller gå inn på hjemmesiden for å få del i historien fra de to produsentene. Både historien om stedet, råvarene, fermentering og håndverket får man presentert gjennom bilde, lyd og video, i tillegg til at gjestene selvfølgelig kan komme inn for å lukte og smake når gårdsutsalgene er åpne. Dette prosjektet vil lanseres i løpet av juli.

Utvidet bryggeri

Men det er ikke bare innovasjon gjennom historiefortelling som Espen Blåfjelldal har jobbet med, også bryggeriet lokalene har fått en solid utvidelse de siste månedene.

Deler av utvidingen av det nye bryggeriet, som blant annet inkluderer en kjølecontainer for midlertidig kjølelagring.

«Vi utvider denne sommeren, for å få mer gjæringskapasitet og enda mer kontroll på lageret, sier Bjørnfjelldal ivrig.
70 m2 er satt av til et nytt gjæringsrom, mens 110m2 er satt av for kjølt lagring av ferdigvarer og emballasje», avslutter bryggmesteren.

Dermed fortsetter de utviklingen av Små Vesen og bygger stein på stein, noe bryggeriet i Aurdal har gjort meget godt de siste årene. Jevn og sunn økonomi, gradvis utviding av utsalg og serveringssted og flere faste kunder har vært en suksess for bryggeriet. Nå gjenstår det å se om ikke enda flere finner veien til bryggeriet, og lærer litt mer om fermenteringens fasinerende verden.

Skriv en kommentar