Norsk Malt til salgs

Årets ølhund i 2021, Arne Bøhmer, selger nå Stor-Gaalaas Gård med malteriet Norsk Malt AS på kjøpet

Norsk Malt til salgs

Siden 2015 har Norsk Malt AS levert egenprodusert malt til landets bryggerier, som det aller første norske malteriet siden 1989. Siden den gang har noen av landets beste øl blitt brygget med maltet som er produsert på Stor-Gaalaas Gård, rett nord for Hamar. På gården har Arne Bøhmer drevet maltingen i kjelleren på siden til vanlig drift av korn og gris, men etter 15 år med gårdsdrift ser det ut til å komme til en ende for bonden.

Arne Bøhmer, mannen bak Norsk Malt.

For nå ligger Stor-Gaalaas Gård ute til salg, der merkevarene Norsk Malt og Norsk Mel også kan bli en del av salget. Arne Bøhmer sier at valget ikke var enkelt, selv om det var nødvendig.

– Jeg har drevet gård i 15 år, og fått til veldig mye på denne tiden. Den daglige driften av gården, levert malt til det aller første helnorske ølet (red. anm Norsk Høst fra Nøgne Ø) og den første helnorske whiskyen med Myken Destilleri, sier Bøhmer.

Men så har jeg jo fått to små barn også, og det å være med dem er også noe jeg vil gjøre mer av. Så jeg ønsker rett og slett mer fritid til å være med familien, legger han til.

Gården er lagt til salg i seg selv, med et totalareal på ca. 1199 dekar. Hoveddriften er sentrert rundt gris, der de har rundt 1000 griser til enhver tid. Eget foredlingsanlegg med både røyke-, stekeovn og pakkerom er også en del av gården, i tillegg til malteriet og steinmøllen som produserer mel av kornet som også dyrkes. Det er ikke gitt at Norsk Malt er noe de nye gårdeierne ønsker å videreføre, men Arne Bøhmer er klar på at dette er noe han ønsker skal leve videre også i fremtiden.

– Jeg håper at Norsk Malt lever videre også etter at jeg er ferdig på gården. Jeg har mye gründer i meg, og liker å fokusere på mer enn en ting. Men det blir litt enslig å bare være èn, så håper å kunne jobbe med litt flere mennesker i fremtiden.

Du kan lese mer om gården og salget på Finn.

Skriv en kommentar