Norske bryggerier bryter alkoholloven

Helsedirektoratet har sendt varsel om brudd til titallls norske bryggerier.

Norske bryggerier bryter alkoholloven

Ølportalen har fått informasjon om at flere norske bryggerier har denne uken mottatt varsel om brudd på alkoholloven, i skriv fra Helsedirektoratet. Disse legger til grunn store mengder med informasjon som direktoratet har opparbeidet gjennom de siste årene, etter at de i 2019 kom med sin første advarsel til norske bryggerier om brudd på alkoholloven.

Helsedirektoratet opplyser at målet er å sjekke ca. 150 aktørers nettsider og aktiviteter i sosiale medier for brudd på alkoholreklamen, der de pr. 29.11.2023 har sjekket omkring 50 aktører. 40 av disse er fortsatt i drift i dag, og av disse har nå over forhåndsvarsel om at direktoratet har avdekket brudd. De vil fortsette sitt tilsyn i de nærmeste ukene, og tilsynet er i følge Helsedirektoratet først og fremst rettet mot alkoholaktører med stort nedslagsfelt i befolkningen.

– Det er særlig i sosiale medier vi avdekker mange og til dels alvorlige brudd på reklameforbudet. Her ser vi for det første mange eksempler på direkte alkoholreklame i form av bilder og omtale av konkrete alkoholholdige produkter. I tillegg ser vi mye positiv og salgsfremmende omtale av alkohol, merke- og bedriftsprofilering og ulike former for omgåelser av reklameforbudet, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet til Ølportalen.

I oktober skrev NRK Rogaland om Lervig Bryggeri sin frustrasjon mot det de kaller en utdatert alkohollov, spesielt med hensyn til hvordan markedsføring slår ut på de som eksportbedrift. Tidligere har det vært en «enighet» mellom bryggeribransjen og Helsedirektoratet, at norske bryggerier med eksport har hatt lov til å drive egne markedskanaler rettet mot et internasjonalt publikum. Det kan nå tyde på at denne «enigheten» er over, og Helsedirektoratet har satt ned foten for blant annet denne typen markedsføring rettet mot eksport. Bryggeriforeningen har avstått fra å kommentere saken, før de har gjennomført styremøtet førstkommende mandag.

– Den første uken av tilsynet satt seks ansatte sammen i et aksjonsrom for å gå igjennom tusenvis av internettsider. Tilsynet pågår fortsatt og vi håper å sende ut alle forhåndsvarsler før jul, avslutter Giæver.

Ølportalen har vært i kontakt med flere bryggerier som har mottatt varsel om bruddet og potensielle bøter, men de har avstått fra å kommentere p.t.

Skriv en kommentar