Utsatt konkursbehandling for Stolt Bryggeri

Utsatt konkursbehandling for Stolt Bryggeri

Trøndelag tingrett behandlet 3. januar en konkursbegjæring mot Stolt Bryggeri. Bakgrunnen
var at Stolt skyldte panteselskapet Infinitum 90 682 kroner i pantepenger. Bryggeriet i
Stjørdal har gått med underskudd siden starten i 2014. Mandag stod selskapet oppført med
krav på til sammen 697 662 kroner, skriver Adresseavisen.

Plan for overtagelse

Styreleder Mikael Slettedal kommenterer til Ølportalen:
—Stolt Bryggeri AS mottok en konkursbegjæring fra Trøndelag tingrett på vegne av saksøker
Infinitum. Rettsmøtet var satt til 03.01.2023 14:00 Konkursbegjæringen ble offentlig kjent og
styret mottok en henvendelse pr. brev fra en av aksjonærene. Brevet inneholder en
redegjørelse om en plan for overtakelse av selskapet og aksjonæren ber om utsettelse av
rettsmøtet for at det skal være tid nok til å sluttføre forhandlingene og få på plass en endelig
avtale. På grunn av at produksjonen i bryggeriet er stanset og det ikke påløper aktivitet som
påfører kreditorer ytterligere belasting har vi vurdert det til at det vil være hensiktsmessig
for alle parter å tillate en utsettelse. Dette ble presentert for retten og saksøker Infinitum
godkjente utsettelsen.

Ingen garantier

—Stolt Bryggeri AS selv har altså ingen selvstående redningsplan, sier Slettedal. Vi mottok to
separate henvendelser fra interessenter som hadde fått med seg saken i media og ville
diskutere mulighetene for investering og eller overtakelse. Dette i kombinasjon med brevet
som ble oversendt fra NBH AS gjorde det sannsynlig at det kunne komme en økonomisk
løsning på plass i siste time som ville sørge for at bryggeriet kunne innfri den kortsiktige
gjelden. Det er ikke kommet noen garantier for dette fra noen av partene enda.
Norwegian Beer Holding (NBH) eier 40 prosent av Stolt Bryggeri. NBHs styreleder Henning
Thoresen var ikke til stede under møtet, men sier til Adresseavisen at de er interesserte i å
berge Stolt Bryggeri; for eksempel gjennom å skyte inn penger til betaling av regninger.

Skriv en kommentar