Økt alkoholforbruk ved hjemmekontor

Forskere har funnet ut at man kan fristes til å drikke mer når man har hjemmekontor

Økt alkoholforbruk ved hjemmekontor

Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt om hjemmekontor har en sammenheng med alkoholforbruk, basert på data samlet inn mellom 2004 og 2019, altså før koronapandemien, og etterpå. Resultatene viste at folk som jobbet hjemme to dager i uka eller mer, hadde en økt sjanse for å drikke minst sju enheter alkohol i løpet av en uke, sammenlignet med de som jobbet på kontoret. Morten Birkeland Nielsen, ledende seniorforsker innen arbeidspsykologi ved STAMI og en av forskerne bak studien, påpeker at koronasituasjonen kan ha hatt en påvirkning på folks alkoholvaner, og at noen tyr til dysfunksjonelle mestringsstrategier, som alkoholbruk, når de står i en vanskelig situasjon.

Birkeland Nielsen har fortalt at han og hans kolleger observerte en økning i alkoholforbruket mens folk satt hjemme under koronapandemien. De ble nysgjerrige på om det å jobbe hjemmefra i seg selv er en risikofaktor for økt alkoholforbruk. For å undersøke dette gjennomførte de en studie hvor deltakerne svarte på spørsmål om hvor ofte de arbeidet hjemmefra og hvor mye alkohol de drakk. 14.700 arbeidstakere deltok i studien, og av disse var det 1,9% som jobbet hjemmefra minst 15 timer i uka (to arbeidsdager). Deltakerne svarte også på hvor mange enheter de normalt drakk i løpet av en uke. En enhet var definert som en halvliter øl, et glass vin eller en drink.

Forskere har identifisert flere mulige årsaker til økt alkoholbruk når de har hjemmekontor. En av årsakene kan være at det er en lavere terskel for å ta seg et ekstra glass når man er hjemme hele dagen. En annen årsak kan være at man mister den daglige kontakten med kollegaer, noe som kan føre til at man prøver å håndtere vanskelige situasjoner på en annen måte, som for eksempel alkohol. En tredje årsak kan være at personer som allerede har et alkoholproblem søker seg mot hjemmekontor for å ha muligheten til å drikke. Dette kan være en særlig risikofaktor for denne gruppen personer.
«Det er litt viktig på presisere at vi har ikke noen indikasjon på at det å sitte på hjemmekontor gjør folk til alkoholikere eller at man får et problematisk alkoholforbruk» påpeker Birkeland Nielse til forskning.no

Jørgen Gustav Bramness er en seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet. Han sier at en nylig studie om relasjonen mellom hjemmekontor og alkoholkonsum er interessant, men påpeker at nivåene av alkoholkonsum som er målt i studien er relativt lave.
Han sier også at studien fant at det totale alkoholkonsumet forble det samme under pandemien, men at det var en sterkere polarisering av konsumet, med noen som drakk mindre og andre som drakk mer. Bramness påpeker også at de fleste som drikker alkohol vet at 7 enheter per uke ikke er et overdrevent alkoholinntak, og at funnene ikke skal over-tolkes.
Bramness og kolleger publiserte tidligere en studie om alkoholkonsum under pandemien som fant at de som rapporterte om å drikke mer, oftere var arbeidsledige eller jobbet hjemmefra. Han nevner også at tidligere forskning har vist at rammer og krav er viktige for å overvinne alkoholproblemer.

Bramness sier at det er individuelt når alkoholkonsumet har begynt å bli problematisk, men at det så klart er relatert til mengde.
«Nå har ikke norske myndigheter valgt å sette noen grense for hva som er rimelig bruk versus farlig bruk, slik som mange andre land har gjort» avslutter han.

Studiene finner du her:
Morten Birkeland Nielsen, Jan Olav Christensen & Stein Knardahl: «Working at home and alcohol use», Addictive Behaviors Reports, 16. september 2021/ volum 14, desember 2021.

Jørgen Bramness m.fl: «Alcohol Use during the COVID-19 Pandemic: Self-Reported Changes and Motives for Change», European Addiction Research, 2021. Sammendrag.

Skriv en kommentar