Irland innfører helseadvarsler på alkohol. Norge kan følge etter

Den grønne øya skal begynne med advarsler på all alkoholholdig drikke.

Irland innfører helseadvarsler på alkohol. Norge kan følge etter

©Alcohol Action Ireland

«Guinness is good for you» het det gamle slagordet til bryggeriet ved St. James’s Gate i Dublin. Guinness sin parole som for første gang så livets lys for ganske nøyaktig 94 år siden, og siden har vist seg å være mer sannferdig enn slagord flest, ble forbudt i 2005 da man ikke lenger fikk lov å påstå at alkoholholdige drikker hadde helsefremmende egenskaper.

Nå skal irene ta det enda et steg lenger og innføre helseadvarsler, lik de på tobakkpakker, på alt av øl, vin og sprit. I tillegg til at gravide advares mot å drikke alkohol, vil merking som «Å drikke alkohol fører til leversykdom» og «Det er en direkte sammenheng mellom alkohol og dødelig kreft» vil prege baksiden av flasker og bokser i fremtiden.

Catherine Conlon, en irsk forsker, uttaler at overstadig drikking er et betydelig problem i landet, med over en femtedel av de som drikker alkohol, drikker mer enn fem enheter når de tar seg som godt i glasset. Hun opplyser også at så mye som en tredjedel av irske ungdommer har en alkoholrelatert sykdom.
Det er behov for mer informasjon om alkoholrelaterte skader, med 16 % av irerne uvitende om skadene ved å drikke alkohol mens de er gravide, og 79 % er ikke klar over den økte risikoen for brystkreft, ifølge irske myndigheter.

«Irland kan nok en gang være stolt over å lede an når det gjelder folkehelse og være et eksempel som land over hele verden kan følge», skriver Conlon i Irish Examiner.

Vinproduserende land som Frankrike, Spania, Italia, Tyskland og Portugal er fem av de åtte landene som protesterte mot EU-godkjenningen av det irske lovforslaget. De ønsker ikke at vin skal fremstilles som skadelig. Med millioner av mennesker som jobber med spesielt øl, vin og hetvin i disse landene, er det fullt forståelig at de forsvarer fornuftig inntak og mener at disse advarslene kan skade et normal og moderat inntak, som et glass vin til maten.

Et år etter at Irland hadde fremmet forslaget for EU, var Helsedirektoratet fremme og foreslo samme type advarsler i Norge. Med vårt EØS-medlemskap vil Irland sin godkjenning påvirke EUs regler for handel og derfor gjøre det lettere for Norge å innføre disse varslene på alkoholholdig drikke her hjemme.

Linda Granlund, som er divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging, har fått beskjed fra Helse- og omsorgsdepartementet om å komme tilbake med konkrete forslag.

«Det hjelperAlcohol Action Ireland at et EU-land allerede er i gang», sier hun til Aftenposten.
Granlund kan ikke si om det vil stoppe at folk drikker mye eller mer.

«Det vet vi ikke. Men det øker kunnskapen» avslutter divisjonsdirektøren.

Skriv en kommentar