De eldre drikker mest

Tall fra SSB viser at det er nedadgående trend blant unge å drikke ofte, mens de eldre unner seg en dram oftere enn før

De eldre drikker mest

Ny statistikk fra SSB om nordmenns bruk av alkohol og rusmidler viser at alderen påvirker hyppigheten av alkoholinntak. Jo eldre du er, jo mer sannsynlig er det at du drikker alkohol en eller flere ganger i uka. Pensjonister har det høyeste alkoholinntaket.

I motsetning til det mange tror, er det ikke de unge som oftest besøker barer og utesteder og dermed drikker mest. 36 prosent av befolkningen drikker alkohol en eller flere ganger i uka, mens dette tallet stiger til 40 og 44 prosent for aldersgruppene 45-66 år og 67-79 år, henholdsvis. Menn i aldersgruppen 67-79 år drikker mest, med over halvparten (54 prosent) som drikker alkohol en eller flere ganger i uka. I aldersgruppen 16-24 år er det en høyere andel (ukentlig) som drikker seks eller flere enheter alkohol på en gang, selv om de ikke drikker like ofte som pensjonistene.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har siden 1994 gjennomført en studie rundt eldre folks alkoholvaner. Studien viser en klar endring blant eldre siden starten for 22 år siden hvor flere var avholdt, hvor det nå er mange som drikker oftere.

20 939 deltagere mellom 60 og 99 år deltok i studien, hvor en tredjedel rapporterte avhold fra alkohol i 1994. I 2016 var det kun én av ti som var avholdende.
I samme periode gikk det fra en tiendedel som drakk to-tre ganger i uken eller oftere, til mer enn hver tredje to tiår senere.

At det er eldre som drikker alkohol hyppigst er ikke nødvendigvis godt nytt: Kroppen tåler mindre alkohol med alderen og et forhøyet alkoholforbruk kan gjøre skade. Og det er ikke mange glass i uka som utgjør «mye» alkohol for aldersgruppen, ifølge ekspertene.

Anne-S. Helvik, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU, og Folkehelseinstituttet forteller at eldre tåler alkohol dårligere enn de yngre.
«Toleransen for alkohol reduseres når man blir eldre, på grunn av aldringsprosessen. Aldringsprosessen bidrar blant annet til endringer i stoffskiftet og volumfordelingen i kroppen. Disse endringene vil gi høyere alkoholkonsentrasjon i blodet, og effektene av alkohol vil vare lenger enn ved tilsvarende mengde alkohol i en yngre kropp» sier hun til vi.no og fortsetter «For begge kjønn av friske eldre gjelder det anbefaling om ikke å innta mer enn to til tre enheter samme dag. Å innta fem enheter eller mer kan være direkte skadelig, og frarådes sterkt. Friske eldre bør dessuten ha tre til fire hvite dager per uke».

Seniorforsker Elin K. Bye ved Avdeling for rusmidler og tobakk i Folkehelseinstituttet, bekrefter overfor vi.no at kroppen tåler mindre alkohol når man er eldre, og at man dessuten får en promille som varer lengre. «Hvor mye alkohol man tåler avhenger av helsetilstand, dagsform, hva man har spist og så videre. En 70 åring kan også «tåle» mer enn en 60 åring»

Vis 2 kommentarer

 1. Denna artikkelens «forskning», statistikk og antakelser faller på sin egen urimelighet dersom man skal snakke alkoholskader eller ulemper ved denna nytelsen.
  Det at jeg (70) inntar min halvliter 6 av 7 dager i uka, og kanskje spanderer 2 til sportsendinga på lørda’n, kan ikke jeg begripe kan sammenlignas med unge folk som bøttær innpå og er sanseløse heile hælja.

  Jeg snakkær av egen erfaring fra mitt livsløp.
  At visse tallfakta stemmer med kladden, er nok så, men det skremmande på det helsemessige planet ler jeg av.

  1. Dette er offisielle tall fra SSB og UNN som tar for seg drikkevaner, ikke alkoholskader, ulemper ved å drikke, ei heller hver enkelt nordmann sine egne erfaringer.
   Innspill kan rettes dit, da denne bloggen formidler nyheter om øl, de står ikke bare forskningen, «forskningen», statistikken ei heller noen antagelser,

Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.