Seminar om kvinner og øl

På kvinnedagen 8. mars arrangerte Ringnes et seminar på Ringnes brygghus som tok opp kvinners posisjon i bryggeribransjen.

Seminar om kvinner og øl

Det var en eklektisk blanding av mennesker tilknyttet bransjen som ikke bare var tilstede, men som bidro til en bred dekning av temaet ‘Kvinner og øl’.

Inspirasjonen til seminaret er hentet fra Pink Boots Society som er en ideell organisasjon som støtter kvinner som jobber i bryggerifaget. Organisasjonen setter opp utdanningsstipender og legger til rette for at kvinner skal kunne nettverke med andre kvinner i bransjen.
«Vi håper dette seminaret vil motivere til handling på tvers i bransjen. Forhåpentligvis vil vi lykkes med å komme opp med konkrete tiltak som viser mulighetene som finnes i virksomheter som Ringnes. Vi har et felles mål om å tiltrekke oss og beholde flere kvinner», sier kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad.

Inspirerende mangfold

Sigrid Strætkvern fra Ringnes- med bransjens kanskje beste tittel, nemlig Stemningsskaper, tok oss med på den fargerike fortellingen om kvinner i ølhistorien med gode fakta og morsomme anekdoter underveis. Hun lever virkelig opp til sin tittel hos Ringnes.

Videre fikk vi en dypere innblikk i Pink Boots Society fra Linda van Loon som er leder for Benelux-avdelingen (Belgia, Nederland og Luxenburg) som til daglig jobber hos surøl-bryggeriet Eik & Tid i Oslo. Organisasjonen har ikke bare støttet og løftet kvinner i bryggeribransjen, men jobber også med rekruttering både inn i bransjen og for å få flere kvinner interessert i ølets fantastiske verden.

Tid for handling
Forbundssekretær Ann Elise Hildebrandt i Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) var tydelig på at det er tid for handling. «Blant medlemmene våre som jobber innen bryggeri og mineralvann er kun 11% kvinner. Det er på tide at vi tar grep for å oppnå bedre kjønnsbalanse» og nevnte at det både må jobbes mot utdanningsinstitusjoner, men også direkte mot virksomhetene. «Med så lave kvinnetall er det naturlig at vi utfordrer virksomhetene på hvordan de jobber med rekruttering. Og ikke minst bør det settes konkrete mål for ønsket kvinneandel», sa Hildebrandt.

Og det manglet ikke på engasjement. «Vi må jobbe langs flere akser, ellers risikerer vi å stå uten verdifull kompetanse i næringsmiddelindustrien om 15 år», sa administrerende direktør for NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, og la til «Vi må adressere problemstillingen overfor myndighetene og utdanningsinstitusjonene. Og så må vi tenke gjennom hvordan vi omtaler egen bransje. Vi må snakke på en måte som når frem til kvinnene», fortalte Brubakk.


Rekruttere og beholde i en inkluderende og trygg arena

Kommunikasjonssjef Hege Ramseng i Bryggeri- og drikkevareforeningen fortalte at det lave antallet kvinner er noe bryggeriforeningen allerede har tatt opp med medlemmene.

Bryggeri- og drikkevareforeningen er tydelige på at de ønsker seg flere kvinner.
«Bryggeri- og drikkevarebransjen trenger flere kvinner og mer mangfold. Som bransje har vi en oppgave å gjøre med å skape en attraktiv, inkluderende og trygg arena for alle. Vi opplever en økt bevissthet rundt problemstillingen og vi beveger oss i riktig retning, men vi skulle selvfølgelig gjerne sett at utviklingen gikk raskere. Jeg er overbevist om at en større kvinneandel ville gjort oss til en bransje som flere både vil søke seg til, og bli værende i», sier kommunikasjonssjef i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Hege Ramseng

Stipend
Bransjeaktørene var enige om at kompetanse er et sentralt virkemiddel for å tiltrekke seg- og beholde flere i bransjen.

«I Ringnes vil vi gjerne bidra med penger inn i potten i et kompetansestipend som øremerkes kvinner med mål om å tiltrekke oss og beholde flinke damer i bransjen», sa kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefsen Rostad, som fikk støtte av både NNN og NHO Mat og drikke.

Ramseng i Bryggeriforeningen bekreftet at et slikt initiativ er i tråd med foreningens planer om å etablere kompetansestipend i bransjen.

«Et slikt tiltak løser ikke utfordringen alene, men det kan bidra til oppmerksomhet rundt kvinners posisjon i bransjen. Kanskje vil vi på et tilsvarende arrangement neste år dele ut det første stipendet? Det får være ambisjonen», avsluttet hun.


Kilde:
https://www.ringnes.no/nyheter/onsker-seg-flere-kvinner/
https://www.ringnes.no/nyheter/enige-om-kvinneloft/

Skriv en kommentar