Sint-Sixtus søker administrerende direktør

Munkene ved det kjente klosteret i Westvleteren søker etter en utenforstående person til å styre driften av klosteret

Sint-Sixtus søker administrerende direktør

Klosteret Sint Sixtus i Westvleteren, som ligger i Vest-Flandern i Belgia, søker etter en ekstern direktør for å føre tilsyn med forretningsdriften til munkene. Dette er det første tilfellet der en utenforstående blir betrodd dette ansvaret. Den nye direktøren får ansvaret for å administrere trappistbryggeriet, samt munkenes eiendommer.

På grunn av aldrende og ikke minst et synkende antall munker, har abbeden tidligere styrt klosterets økonomiske anliggender sammen med munkene. For første gang vil en nå ikke-klosterperson bli rekruttert til å fylle denne betydningsfulle rollen. Den nye direktøren vil ta ansvar for den daglige driften av klosteret, samt dets økonomiske interesser, budsjettering, økonomistyring, produkter, tjenester og eiendommer.

Til tross for at personen kommer utenfra, vil den nye direktøren fortsatt være ansvarlig overfor abbeden. Selv om stillingen er forskjellig fra munkenes religiøse praksis, understreker klosteret i sin annonse at den nye direktøren må ha personlig tro som stemmer overens med klosterkonteksten og kristne verdier de skal operere i.

Skriv en kommentar