Boklansering: Tradisjonsbrygging av øl

Ølet sto sentralt i det norske bondesamfunnet og var, sammen med kosten på gården, en del av det sosiale samspillet. Boka "Tradisjonsbrygging av øl" tar for seg hvordan ølet ble brygget rundt om i landet, samt utviklingen over tid, utstyr, bryggeprosesser, gjær og ingredienser.

Boklansering: Tradisjonsbrygging av øl

Det har blitt mye interesse rundt norsk gårdsøl, og særlig gjæren kveik, det siste tiåret. Det som derimot er en utfordring er at færreste kan svare på akkurat hvor det har blitt funnet kveik, hvilke typer gjær som finnes i Norge, eller hvordan bryggingen har variert fra sted til sted i Norge. Er det forskjeller mellom landsdelene, for eksempel?

At folk ikke kan svare på det er ikke så rart, for ingen har forsøkt å gå i dybden på dette siden Odd Nordland utga sin legendariske bok i 1969.

Men nå kommer det en bok som forsøker å kombinere etnografiske data om gårdsbrygging med bryggefaglig kunnskap, mikrobiologi, historie og arkeologi for å gi et skikkelig bilde av hvordan tradisjonsbryggingen i Norge faktisk var.

Boken dokumenterer i dybden hvordan, og hvor, tradisjonsølet ble brygget rundt om i Norge. Den tar for seg tradisjonsbryggingens historie og går i detalj gjennom ingredienser, bryggeprosesser og gjær. For første gang gis det en uttømmende beskrivelse av alle de forskjellige metodene som ble brukt. I tillegg får vi høre om alternative gjærede drikker, og hvor tradisjonsbryggingen fortsatt lever i dag.

Boka viser hvordan alle disse sidene ved bryggingen varierte geografisk, og analyserer hvordan ølkulturen i de forskjellige regionene i Norge lignet, og ikke lignet, på hverandre.

Ved å kombinere analysen med historie og geografi, forsøker boka å forklare hvorfor bryggingen har blitt som den har blitt. Den gir også en forståelse av hvordan geografien har formet bryggingen.

Ett kapittel tar for seg det kulturelle, og diskuterer i dybden skikker som oppskåke (og alternativer til oppskåke), om menn eller kvinner brygget, hvor ofte man brygget, hva man brygget til og mye mer.

Alt dette forteller boken om, så grundig som det er mulig etter 10 år med forskning i arkiver, biblioteker og langs landeveien rundt om i Norge. Over 150 intervjuer har det blitt, noen av dem over telefon.

Det blir boklansering på Ringnes Brygghus torsdag 27. april kl 1800. Der er det mulig å kjøpe god pizza og øl. Det blir salg og signering av bøker, og forfatteren kommer til å si en del om hvordan han jobbet med boka, og noe om hva han kom fram til. (En av overraskelsene: visste du at bøndene brygget øl i over 3000 år i fortiden uten at vi aner noe som helst om hvordan de brygget?)

Om du ikke kan nå boklanseringen, kan du bestille boken gjennom Museumsforlaget

Skriv en kommentar