Bokanmeldelse: Vinmonopolet 100 år

Vinmonopolet fylte 100 år i november 2022 og i den anledning ga de ut en jubileumsbok på Forlaget Press; Vinmonopolet 100 år

Bokanmeldelse: Vinmonopolet 100 år

©Forlaget Press

Jubileumsboken i anledning Vinmonopolets 100-årsjubileum i 2022 ble ført i pennen av Olav Hamran. Hamran skrev også boka for 75-års jubileet – Fiin Gammel- sammen med Christine Myrvang, som skrev om Vinmonopolets 100 års-jubileum her på Ølportalen.

Vinmonopolet 100 år er en rikt illustrert bok, hvor det starter med et tredvetalls sider med bilder som tar deg fra nåtid og inn i nostalgien. På de 415 sidene i boka, er det få doble tekstsider, men til gjengjeld flere billedserier.

Børst & katedral
Prologen forteller at Vinmonopolet ble etablert som en erstatning for to tidligere systemer for salg av vin og brennevin i Norge. Det ene systemet var en privat handelsnæring der alkohol ble sett på som handelsvarer og nytelsesmidler. Det andre systemet var et offentlig kontrollsystem som var opprettet for å regulere omsetningen av alkohol.

Vinmonopolet ble etablert som en del av den offentlige ordningen for å ta hånd om omsetningen av alkohol. Formålet med Vinmonopolet var å sikre at omsetningen av alkohol skjedde på en ansvarlig måte, og at alkoholens negative konsekvenser ble begrenset. Vinmonopolet skulle også sørge for at samfunnets behov for alkohol ble dekket på en forsvarlig måte.

Fyll, fisk og forbundstid
I jubileumsboken tar Hamran for seg historien til Vinmonopolet, fra etableringen i 1922 og fram til i dag. Han beskriver hvordan Vinmonopolet har utviklet seg gjennom årene, og hvordan det har vært med på å forme norsk alkoholkultur. Boken gir også et innblikk i hvordan Vinmonopolet fungerer i dag, og hvordan det jobber for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Alt i alt gir Olav Hamrans jubileumsbok et fascinerende og omfattende innblikk i Vinmonopolets historie og betydning for norsk alkoholkultur. Boken er en verdifull kilde for alle som ønsker å lære mer om Vinmonopolets rolle i samfunnet, og hvordan det har bidratt til å skape en mer ansvarlig og bærekraftig omsetning av alkohol i Norge.

Boken er utgitt på Forlaget Press: https://fpress.no/boker/vinmonopolet-100-ar

På Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle kan du dessuten gratis lese den forrige jubileumsboka (75års jubileumet), skrevet av Olav Hamran og Christine Myrvang:
https://www.nb.no/items/49ea5f2be32fe883cf5480670bf11397?page=0&searchText=fiin%20gammel

Vil du lese, høre eller se mer om Vinmonopolets historie, har Vinmonopolet en samleside for artikler, podcast og bildeserier

Skriv en kommentar