Bryggeri- og drikkevareforeningens kompetansestipendier

De siste 20 årene har det vært en rivende utvikling blant bryggerier og drikkevareprodusenter. Mange av våre medlemmer ønsker å kunne ta noen steg videre og investere i utdanning, enten for seg selv eller for noen av de ansatte i bedriften. Kompetanse er viktig for at bryggeri- og drikkevarebransjen skal utvikle seg i årene som kommer.

Bryggeri- og drikkevareforeningens kompetansestipendier

Bryggeri- og drikkevareforeningen oppretter derfor to stipender: 

  1. Et stipend på 50 000 kroner til en ansatt blant medlemsbedriftene i BROD. Stipendet skal brukes til kompetanseheving innen områder som er relevante for bransjen. Også andre kurs/utdanninger enn rent bryggeri-/produksjonsfaglige kan være aktuelle (markedsføring/informasjon/økonomi/reiseliv m.m.). Det kan også gis støtte til personer som ønsker å arrangere kurs/opplæring i fagfelt som kan bransjen kan ha nytte av.
     
  2. Bryggeri- og drikkevarebransjen trenger flere kvinner og mer mangfold. Som bransje har vi en oppgave å gjøre med å skape en attraktiv, inkluderende og trygg arena for alle. Vi tror at en større kvinneandel ville gjort oss til en bransje som flere både vil søke seg til, og bli værende i. Vi oppretter derfor et eget stipend på 50 000 kroner for kvinner i bransjen – eller kvinner som vil inn i bransjen.

Søknadene må være BROD i hende senest 20.9. Vinnerne av stipendiene offentliggjøres i uke 41.

Søknadene skal inneholde følgende informasjon:

• Beskrivelse av din rolle i dag og dine fremtidige ambisjoner.
• Beskrivelse av ønsket opplæring.
• Beskrivelse av kostnader knyttet til opplæringen
• Beskrivelse av hva du ser at utdanningen vil tilføre deg, din bedrift og/eller den norske bryggeri- og drikkevarebransjen.
• Begrunnelse for hvorfor du bør motta stipendet.
• Referanse (kollega, eller noen som kjenner deg godt)

Stipendet utbetales ved dokumentasjon på at du skal starte på kurs/utdanning. Hvis du søker støtte til å avholde kurs for medlemmene, må du legge ved en plan for gjennomføringen.

Har du spørsmål om stipendiene, kontakt kommunikasjonssjef i BROD, Hege Ramseng: hege.ramseng@bryggeriforeningen.no

Skjema for medlemmer

Skjema for kvinner (medlemmer og ikke-medlemmer)

Skriv en kommentar