Står monopolet for fall?

EUs frie handel mellom medlemslandene gjelder også for alkohol, selv om det bryter med det svenske monopolet på denne type salg

Står monopolet for fall?

Systembolaget i Sverige har tapt sin sak i svensk høyesterett, stod det å lese i Aftonbladet.
Det danske selskapet Winefinder, som driver med salg av vin på nett, vil dermed kunne fortsette å markedsføre og selge alkohol i Sverige. Dette banebrytende domsutslaget kan potensielt utfordre det svenske alkoholmonopolet, som avisen påpeker.

Domstolen har fastslått at prinsippet om fri flyt av varer innen EU, inkludert alkohol, gjelder også i dette tilfellet, til tross for det svenske monopolregimet, ifølge NTB.

I tillegg til at Systembolagets krav om å stanse Winefinders aktivitet i Sverige ikke blir hørt av retten, er Systembolaget også pålagt å betale Winefinders saksomkostninger på beløpet under en million kroner.

Winefinder fikk tillatelse til å operere i Sverige i 2007, men siden begynnelsen har det vært tvil om lovligheten av nettsalg av vin.

Den rettslige prosessen har vært langvarig. I 2019 saksøkte Systembolaget Winefinder med krav om at de skulle slutte å markedsføre og selge vin i Sverige. Høsten 2020 fastslo Patent- og Markedsdomstolen at Winefinder brøt loven, men dommen ble senere endret i Patent- og Markedshøyesterett. Nå bekrefter Høyesterett at Winefinder faktisk har lov til å selge alkohol i Sverige.

«Det føles fantastisk at det nå er over. Vi er et lite selskap, og denne saken har pågått siden 2007. Nå kan vi se fremover,» sier eier Alex Tengvall til Aftonbladet.

Selv om nettbasert alkoholsalg står får for en liten del av det totale salget, kan denne dommen nå gjøre at andre og større selskap utfordrer monopolordningen i Sverige.

Skriv en kommentar